Faglig workshop 14. februar

Temaet for  workshop-en var å bestemme hvilket faglig innhold vi skal fylle det nye nettstudiet med. Studiet skal være på 15 studiepoeng, og emnet skal være på fordypningsnivå. KOSEN-prosjektet har allerede hatt uformelle samtaler med diverse fagpersoner om mulige temaområder i et slikt nytt nettstudium, så vi startet ikke helt på bar bakke. Erfaringene fra de uformelle samtalene er at fagpersoner har et tendens til å mene at deres fagfelt bør være representert i et slikt kurs; og mange av innspillene har vært interessante. Vi i KOSEN har tatt en avgjørelse på at det nye emnet heller bør gå i dybden innenfor et avgrenset sett med temaområder enn at studentene bare får overfladisk kunnskap innenfor mange forskjellige temaområder. Et slikt valg er også i tråd med hva man kan forvente av faglig fordypning på et, ja, fordypningsemne.

Deltakerne på workshop-en var Kristin Eide, Helene Hauge, Tor Anders Åfarli og Heidi Brøseth, og på workshop-en fordelte vi de ulike temaområdene i mellom oss. Det gjorde vi på bakgrunn av den enkeltes tidligere undervisning og forskning innenfor de temaområdene vi hadde valgt oss ut. Når Kristin Eide, som har skrevet om modal verb i norsk (og har blitt anerkjent som «modalverbenes dronning»), skal spille inn videoforelesninger om modalverb i norsk og engelsk, så borger det for at den faglige kvaliteten på dette nettstudiet kommer til å være av ypperste klasse! Og det samme kan vi si om de andre temaområdene som skal inn i nettstudiet…..

For å sikre at det blir sammenheng mellom de ulike temaområdene i emnet, har vi satt opp en «prøveforelesningsplan» hvor alle vi fagpersonene skal holde våre forelesninger for hverandre. På den måten får vi testet ut forelesningene våre før vi spiller dem inn hos Multimediesenteret PLUSS at vi lettere kan henvise til hva de andre har sagt i sine forelesninger. En slik gjennomkjøring vil også gjøre det lettere at vi alle sammen holder oss til samme terminologi, og at vi ikke gir studentene «motstridende» opplysninger. Følgende datoer for disse «prøveforelesningene» er:

Tirsdag 10. april
Mandag 23. april
Tirsdag 24. april
Mandag 7. mai

Etter at de respektive fagpersonene har holdt sine prøveforelesninger, og fått tilbakemeldinger, så kan de gå i studio til Multimediesenteret og spille inn videoforelesningene sine.

Vi har også kommet fram til at det ikke er noen krise om ikke alle vidoeforelesningene er ferdige til høsten 2012. Første gang vi kjørte nettkurset i Nordisk språk – moderne, ble de siste vidoeforelesningene i syntaks (som studentene skulle se i november!) spilt inn underveis i semesteret, og det fungerte det, også.

På workshop-en diskuterte vi også hvordan vi på best mulig måte kunne relatere temaområdene vi har valgt ut, til de innspillene som vi fikk fra ressursgruppa vår av lærere. Vi skal legge spesielt vekt på anvendelighet, og bruke språkeksempler fra reelle tekster, slik at vi blant annet kan knytte undervisningen til elevtekster og refleksjoner omkring sjanger.

Det ble også nevnt at vi burde ha et lite skråblikk på hva tradisjonelle skolegrammatikker sier om det temaområdet som vi skal undervise i. Noen av studentene på det nye nettstudiet vil antakelig ha tradisjonell skolegrammatikk som sin «ballast» og da er det viktig å kunne knytte den nye måten å tenke grammatikk på, til det som studentene allerede kan fra før.

 

Reklamer

Møte med HiST

I dag har jeg og John Brumo hatt møte med John Birger Stav og Robin Støckert fra HiST hvor vi har diskutert videoforelesningene i nettkurset litt mer i detalj. HiST har fått ansvaret for å planlegge og produsere videoforelesningene i nettkurset som omhandler IKT i undervisninga, nærmere bestemt bruk av SmartBoard og SRS. Det forslaget som ble presentert fra HiST sin side, så veldig bra ut, og vi ble enige om at HiST skulle arbeide videre ut i fra denne skissen. Nå er det kanskje litt misvisende å si at HiST skal produsere videoforelesningene, for det er det Multimediesenteret (MMS) her ved NTNU som skal gjøre, men ekspertisen fra HiST må forberede forelesningene og stille klar til å filmes i studioet til MMS på Gløshaugen. Robin skulle snakke med Multimediesenteret fordi det var visstnok ikke bare-bare å lage videoforelesninger hvor en SmartBoard skulle være med. Det er jo et kjent problem at filming av skjermer (både PC-er og da også SmartBoard-er) ser veldig rare ut på film. Vi har vel alle sett TV-innslag hvor de som blir intervjuet har en PC stående på i bakgrunnen, og denne PC-en står og flimrer noe veldig. Skikkelig irriterende! Men jeg har tro på at Multimediesenteret har lure løsninger på lager 🙂

Ellers driver vi og planlegger, organiserer og forbereder:

  1. faglig workshop med Helene Hauge, Tor Anders Åfarli,Kristin M. Eide og meg selv 14. februar
  2. heldagsseminar for lærerne i ressursgruppa fredag 2. mars

Så KOSEN tusler stødig framover…