EDEN 9. juni del II

Avslutningssesjon
1. Connected Minds: Is Technology Really Transforming Students’ Expectations? (Francesc Pedro, UNESCO, Frankrike): Foredraget tok for seg to vanlige antakelser 1) dagens studenter har annerledes forventninger til læring på grunn av digitale media, og 2) høyere utdannelse må derfor endre seg dramatisk for å kunne møte forventningene som dagens studenter har til læring. Kort fortalt brukte Pedro foredraget til å vise at bildet kanskje ikke er like entydig som man skulle tro. Ja, studentene bruker mye digitale media, men de bruker det først og fremst for å holde kontakt med andre/være sosial, og studentene er «realistiske» når det gjelder hvor mye digitale media som skal finnes i høyere utdanning. I tillegg viser undersøkelser at aktiviteten «jobbe foran PC-en» kommer på 4. plass når elevene selv skal fortelle hvordan de ønsker å lære på skolen. På 1. kommer «i grupper», 2. plass kommer «ved å gjøre praktiske oppgaver» og på 2. plass «med venner». Så konklusjonen er vel delvis at høyere utdanning kanskje ikke trenger å endre seg dramatisk, likevel…

2. Grandma, may I use your IPad, please? Openness, Friendliness and Collaboration between Generations (Ingeborg Bø, Norge): Ingeborg snakket om at det er mulig å like og bruke teknologi selv om man tilhører forskjellige generasjoner. Men foredraget fokuserte på at man bør satse på teknologiopplæring og tilgjengelighet for den aldrende generasjonen.

3. Bridging the Gap between Generations: A Medical Education Framework (Maria A. Ferreira, Portugal): Dette var nok en viktig dame som var invitert mer på grunn av stilling enn på grunn av sin kunnskap om e-læring….Foredraget gikk med til å snakke om et nettkurs som var laget innenfor medisin (både for Portugal og Angola). Og (som vanlig) var konklusjonen at nettstudiet var veldig nyttig.

Så skulle Morten F. Paulsen ønske velkommen til neste års konferanse i Oslo, og avsløre hva som skulle være hovedtema. Og det er motivasjon og glede i læring. Og da skal KOSEN definitivt presentere noe fra prosjektet sitt!!! 🙂

Og her er lenka til EDEN 2013 i Oslo: http://www.eden-online.org/eden-events/2013-annual-conference.html

Reklamer

EDEN 9. juni del I

Lørdag 9. juni
1. WORKSHOP The Future of Digital Creation and its Impact on Educational Innovation: Five Live Demonstations of Simple and Cutting Edge Digitale Creation Technologies with Educational Impact on the Next Five Years (Andre Genesini m.fl. fra Brasil): Denne workshop-en har sin egen gruppe på Facebook: EDEN 2012 The Future of Digitale Publishing, så her er det bare å gå inn og ta en titt. Ellers kan vi vel kanskje si litt diplomatisk at workshop-en var litt lite strukturert, og vanskelig å henge med på. I workshop-en skulle man ha med seg sin egen IPad, og få testet ut forskjellige «smarte» teknologier til bruk i undervisningen. Blant annet trakk de fram NearPod; en app som gjør at læreren bestemmer hva som skal vises/gjøres på (overvåke?) Ipad-en til elevene (I NearPad var det også en funksjon som lignet veldig på SRS…). Videre tok de for seg bruk av Adobe som kan brukes for å lage egne (multimodale) lærebøker, som kan blant annet kan inkludere «wonderful 3d models» fra Sketchup Google 3d warehouse. (Andre Genesini hadde til og med laget en instruksjonsvideo om hvordan man kan bruke Adobe for å lage egne lærebøker, men det har ikke lyktes med å spore opp denne videoen…) Lærebøkene kunne deretter legges fritt tilgjengelig på IBooks…  Vi fikk også «namedroppet» følgende: IAnnotate, FlipBoard, muligheter for ulike «virtual Field trips» (her finner du en samling med lenker til ulike virtuelle turer), Google maps og Windows Connect (puh!). I tillegg ble (selvfølgelig) Facebook, Twitter og andre sosiale medier nevnt som mulige IKT-verktøy i klasserommet.

Mye fancy-smancy her altså, men hele denne workshop-en fikk meg til å tenke på noe jeg hørte i et annet foredrag (tror det var Porvvo Campus): Der ble det nemlig understreket at det er utrolig viktig at det blir satt av tid og ressurser på institusjonene slik at de ansatte fikk anledning til å sette seg inn i teknologien som skal brukes. Det er ikke mangel på IKT-verktøy der ute som lærerne kan benytte seg av i undervisningen, men det er jo stort sett mangel på TID til å sette seg inn i teknologien som hindrer mange lærere/ansatte ved universitet/høyskole i å ta den i bruk. I hvert fall er det slik for meg… (Anekdote-tid: Bjørn Skår (UiO) fortalte at han hadde spist frokost på samme hotell som de 3 brasilianerne som holdt denne workshop-en, og under frokosten hadde de ikke vekslet et ord med hverandre; bare sittet rundt samme bord og holdt på med hver sin Ipad…)

Kaffepause: Anja, Helene H og Heidi

Sesjon H ICT Supported Learning: Methodology, Concept and Practice
1. Adopting Emerging Technologies: Bridging the Gap in Preparing Distance Educators for the 21th Century (Stella Porto m.fl. fra USA): Porto snakket veldig fort fordi hun hadde veldig mange lysbilder i PowerPoint-en sin, men selv om hun snakket stadig fortere, spesielt da hun fikk beskjed om at hennes tilmålte tid var ute: da snakker hun fort da! I bunn og grunn var dette en presentasjon som (i høy fart) tok for seg ALLE de teknologiske verktøy (fra forskjellige websider for studenter og alumnier til bruk av LMS og kontorstøttesystemer) som University of Maryland University College brukte for å organisere studentene sine. For min del ble informasjonsmengden for massiv til at jeg kan trekke fram hva som egentlig var poenget; bortsett fra at IKT er viktig for å kunne organisere studentene og studiene på en god måte, selvfølgelig…

2. Unexploited Opportunities of a New Form of «Coeducation» (Judit Videkine-Remenyi m.fl. fra Ungarn): Her hengte jeg meg kanskje litt mye opp i PowerPoint-ens design og fargevalg:
..noe som tok litt fokus vekk fra innholdet, kan man si. Men jeg mener å huske at presentasjonen tok for seg generasjon X og generasjon Y, og hvilke faktorer disse to generasjonene vurderte som viktig i sin læring. Hovedpoenget som jeg sitter (vagt) igjen med, er at generasjonene er litt forskjellige, og litt like. Og det som begge generasjonene var enige om, var at LÆREREN var viktig for deres læring. Men hvordan det jeg husker fra denne presentasjonen, henger sammen med foredragets tittel, er ikke så klokkeklart, må jeg innrømme. Jeg håper abstract-et til foredraget dukker opp på EDENs hjemmesider, slik at jeg kan huske det jeg har glemt…

3. I-Space – Learning by Developing Across Organizations, Educations and Generations (Karin J. Bryderup m.fl. fra Danmark): I dette foredraget fikk vi presentert «learning by developing (LbD)» som gikk ut på at ansatte, brukergrupper, forsker, forelesere, tekniske utviklere m.fl. jobbet sammen i såkalte «open learning labs (OLL)» hvor de (i dette tilfellet) utviklet tekniske duppeditter for å aktivisere personer med ulike mentale funksjonshemminger. De hadde blant annet utviklet en prototype-«hund» som laget lyd og som brukerne måtte trykke på, og deretter hadde de utviklet en prototype-«satelittkoffert» som var mer fleksibel og som kunne brukes ute. Det som var spennende med dette prosjektet var at studentene (fra 3 ulike bachelorprogram) ble tatt med som likeverdige prosjektmedarbeidere, og at brukergruppa ble sett på som en stor ressurs i utviklingen. Det viste seg at de funksjonshemmede hadde klare tilbakemeldinger om hva som var bra og hva som ikke var så bra (feil lyd, for høy lyd, etc.) med duppedittene. Dette prosjektet fra Danmark minnet litt om Eksperter i Team (EiT) ved NTNU, bortsett fra at de ansatte ved Lillebælt er mye mer involvert i prosjektet, og at de duppedittene som ble utviklet i Lillebælt-prosjektet, er litt kulere enn sluttrapporten som EiT-studentene skriver…

4. The Challenges for Mature Life-Long Learners: Insights from Video Diaries of First-Time Distance Students (Mark Brown m.fl. fra Australia): I dette foredraget fikk vi høre om en undersøkelse som lot nettstudentenes stemme komme til orde i debatten omkring livet som nettstudent. Nettstudentene fikk i oppdrag å bruke videodagbok hvor de fortalte om hvordan det artet seg i studiet, om motivasjon, ja, studentene fikk selv bestemme hva de skulle snakke om, ergo termen «videodagbok«. Ofte blir nettundervisning fremhevet som fleksibelt (når du vil) og praktisk (hvor du vil), men videodagbøkene viste at nettstudentene slet med å kombinere studiene med familie og (ofte) jobb i tillegg, pluss motivasjonsproblemer (og i utgangspunktet var jo dette motiverte studenter!) Brown siterte en av studentene som hadde sagt at «Life gets in the way», og det er nok dette som mange nettstudenter opplever. Forslag som kunne hjelpe studentene litt på vei var først og fremst å gjøre det eksplisitt for studentene hva som kreves for å være en god nettstudent, og også at hjelpefunksjoner (for de som ikke er kyndige datebrukere) er lett tilgjengelig når nettstudentene trenger hjelp, gjerne som en del av studieopplegget.

EDEN 8. juni

FREDAG 8. JUNI
Sesjon D ICT Supported Learning: Methodology and Theoretical Perspective
1. Learning by Remixing: Supporting the Development og Scientific Multimodal Literacy in the New Media Age (Ole C. Brudvik fra Norge): Foredraget tok for seg hvordan elever på videregående forholdt seg til oppgaver i skolen som går ut på at de skal finne informasjon om et gitt tema (ofte vha internett), og deretter lage et eller annen produkt (PowerPoint, plakat eller lignende). Elevene skal med andre ord ta noe som allerede eksisterer (bilder, tekst, kunnskap) og remixe det til et eget produkt. Spørsmålet er hvordan elevene løser en slik oppgave. Brudsviks undersøkelser viste at elevene fordelte seg i ulike typer:

 • Superficial engagers: de elevene som søkte etter temaet på internett og bare klippet ut det de fant (tekst/bilder) på den første nettsiden og limte det inn i PowerPoint-en. Majoriteten av elevene tilhørte denne kategorien.
 • Seekers: de elevene som brukte all tiden til å søke og søke etter informasjon på internett, og som aldri kom i gang med å lage PowerPoint-en.
 • Evaluating Constructers: de elevene som brukte mest tid på å utforme selve PowerPoint-en.

Elevene er med andre ord ikke særlig gode til å finne, vurdere og remixe den informasjonen/bildene som de finner på nettet, og konklusjonen er at elevene trenger hjelp (=konkret undervisning fra læreren) i hvordan de skal gå fram for å finne, vurdere og remixe innhold de finner på nettet, inn i sitt eget produkt. Ikke uventet er det slik at «klipp-og-lim» ikke fremmer særlig læring, og Brudvik vil i sin avhandling komme med et forslag til en pedagogisk modell for læring ved hjelp av remixing.

2. Interaction Equivalency Theorem and Design of Online Courses – A preliminary Research Proposal Approach (Pedro B. Cabral fra Portugal): Foredraget handlet om hvordan interaksjon mellom a) Student-Innhold, b) Student-Student og b) Student-Lærer på best mulig måte burde være balansert i et nettkurs. Cabral hadde satt opp ulike undervisningsopplegg som «vektet» disse relasjonene ulikt, men dessverre hadde han ikke rukket å gjennomføre disse forsøkene ennå, så han hadde ingen resultater å vise til….

3. The Cognitive Paradigm of Education for the Information Society: Models, Competences and Cognitive Gaps (Irina Smirnova fra Russland): Dette var (for meg) et litt vanskelig foredrag å få dreisen på… Det var mange modeller (PNC MEP Spiral) og termer (Subjects og Actors) som gikk svusj over hodet på meg. Men NOE fikk jeg da ut av foredraget til den myndige, russiske damen: det er viktig å lære studentene kritisk tekning. Vanskelig å ikke være enig med henne i det…

Helene H, Anja og Heidi nyter (nok) en fantastisk EDEN-lunsj

Sesjon F Quality and Assessment
1. Lifelong Learning and the Development of a Critical Technology in Higher Education (Antonella Poce m.fl. fra Italia): I dette foredraget fikk vi høre om en undersøkelse av hvorvidt/hvordan nettundervisning kan brukes for å oppøve studentenes evne til kritisk tenkning. Nettmodulen het Critical thinking skills and reading of the classics, og etter å ha gjennomgått denne nettmodulen fikk studentene blant annet i oppgave å skrive et essay. Forskerne hadde blant annet gjort en innholdsanalyse (content analysis) av essayene (ved hjelp av en variant modellen fra Newman, Webb og Cochrane (1997)), og foredraget fokuserte på: «why content analysis is considered a valid and reliable technique in the assessment of critical thinking skills and how the procedure was used in the [Critical thinking skills and reading of the classics] project«. Jeg er ikke kjent med modellen til Newman, Webb og Cochrane, men referansen er antakeligvis til en artikkel Evaluating the Quality of Learning in Computer Supported Co-Operative Learning (kun abstract)  i Journal of the American Society for Information Science.

2. Designing for Online Dialogue and Reflection aming Adult Students in Collaborative Online Learning Environment – What is the Success Formula? (Anne Mette Bjørgen m.fl. fra Norge): Her fikk vi høre om erfaringer fra to nettmoduler innenfor helsevitenskap; den ene nettmodulen handlet om videreutdanning av helsepersonell/ansatte i skolevesenet i temaet spilleavhengighet. Nettmodulen gjorde bruk av filmsnutter (med profesjonelle skuespillere) for å sette lys på hvordan spilleavhengighet arter seg og påvirker omgivelsene til den som er rammet. Filmene var ment å danne utgangspunkt for diskusjon/refleksjon hos EVU-studentene. Etter å ha testet ut disse nettstudiene, var det én ting som de ville trekke fram som særdeles viktig: «structure, structure, structure«. Med andre ord, nettstudium var NØDT til å være godt organiserte og strukturerte for at de skulle fungere.

3. ICT Enhanced Learning – Benefints and Didactic Challenges in a Language and Communication Course for Adult Immigrants (Kari Mari Jonsmoen m.fl. fra Norge): Jonsmoen presenterte et studietilbud (Language and communication for education and work) som har blitt etablert i Norge for utlendinger som har gjennomført nivå 3 i norsk (og således formelt sett er kvalifisert til å studere/jobbe i Norge), men som likevel føler at de mangler språkkunnskapene de trenger for å fungere i det norske arbeidslivet. Emnet var organisert som en blanding mellom nett og fysiske samlinger. På nettet fikk studentene trening i språkferdigheter blant annet gjennom å presentere seg selv (noe som også er essensielt å kunne i arbeidslivet/når man søker jobb). Studentene brukte både blogg og digitale fortellinger på nett i sitt arbeid med det norske språket mellom samlingene. Undersøkelsen omfattet også de ansatte som ble satt til å undervise i dette emnet. De ansatte hadde ikke brukt særlig mye IKT i undervisningen tidligere, og undersøkelsen viste at de var lunkne til å bruke dette. Jeg synes å huske at de ansatte sa at de heller ville ha hatt flere fysiske samlinger med studentene enn å bruke tid på nettet. Studentene derimot var mer positive til bruk av IKT i mellom de fysiske samlingene.

4. Podcasting – closing gaps between learning and technology (Cristina A. Aguiar fra Portugal): I dette foredraget fikk vi høre om bruk av podcast i et emne i genetikk og evolusjon ved Universidade do Monho. (Her ble det også referert til en artikkel: Taxonomy of Podcast and its application to higher education (2009)  av Carvalho et al. som det kanskje kan være verdt å sjekke ut…) Det undersøkelsen viste var at studentene skilte mellom bruk av PC og telefon. PC ble brukt til studier og jobb, mens telefonen ble brukt til underholdning og fritidsaktiviteter. Man skulle kanskje tro at studentene ville benytte seg av den friheten som podcast legger opp til, nemlig at du kan lytte/se/studere når som helst, hvor som helst, ikke ble benyttet. Studentene lyttet til podcastene via PC, og de gjorde ikke noe annet samtidig. Studentene var i all hovedsak positive til bruk av podcast i undervisninga.

Om kvelden var det omvisning og middag i portvinshuset Ferreira:

Her ligger altså portvinen og godgjør seg…

Helene H, Anja og Helene N i Ferreira-kjelleren

Konferansemiddag 1

Konferansemiddag 2

EDEN 2012 6.-7. juni

EDEN er en forkortelse for European Distance and e-learning network. I følge EDENs webside er formålet med nettverket: «to share knowledge and improve understanding amongst professionals in distance and e-learning and to promote policy and practice across the whole of Europe and beyond«. EDEN ble opprettet i 1991, og har siden den gang hatt årlige møter/konferanser rundt om i Europa. I år var den årlige konferansen i Porto (Portugal). KOSEN-delegasjonen dro til EDEN for å få inspirasjon og nyttige tips til hvordan vi skal lage et best mulig nettstudium, samt knytte kontakter innenfor fagfeltet e-læring og nettundervisning. Årets tema for konferansen var «Open learning generations – closing the gap from generation «Y» to the mature lifelong learners«. Det var over 150 presentasjoner i løpet av konferansen, og det som følger i resten av denne bloggen er (i grove trekk) de presentasjonene som jeg fikk med meg.

ONSDAG 6. JUNI:
En behagelig konferansedag: registering og «Welcome Cocktail»…

Helene H, Anja og Helene N

TORSDAG 7. JUNI
Sesjon A Learner Characteristics, Needs and Perceptions:
1. Learner Characteristics in Online Distance Education ( Joachim Stöter m.fl. fra Tyskland): Nettstudentene har tradisjonelt sett vært karakterisert som NTS (non-traditional student) fordi de ikke «ligner» på de tradisjonelle studentene når det gjelder en del karakteristikker. NTS karakteriseres ved at de er eldre enn de tradisjonelle studentene, de har ofte familie, de studerer deltid og jobber ofte ved siden av. I tillegg har de ofte yrkeserfaring. (Disse karakteristikkene har, eller bør ha, innvirkning på hvordan nettundervisningen foregår.) Den tradisjonelle studenten, på sin side, er ofte ganske ung, har ikke familieforpliktelser, er fulltidsstudent og har lite yrkeserfaring. MEN nyere undersøkelser viser at de «tradisjonelle» studentene ligner mer og mer på de ikke-tradisjonelle studentene (NTS) mht. disse karakteristikkene. Hovedbudskapet i foredraget var at den kunnskapen og de nettstudiene vi utvikler, vil være særdeles nyttig OGSÅ for å ta vare på de kommende generasjoner av «tradisjonelle» studenter (som vil være mer og mer NTS). Og så avslutter jeg med avslutningen fra foredraget: «flexible learning (online distance learning) are KEY to Lifelong Learning«.

2. Students’ and Teachers’ Perceptions of an Innovative Blended Learning Environment – Case Porvoo Campus (Kitte Marttinen m.fl. fra Finland): Her fikk vi en presentasjon av en moderne høyskole i Finland. I følge foredragsholderen ble ideene omkring problembasert læring og bruk av IKT i læring og undervisning inkludert allerede i byggefasen av Porvoo Campus. De har også utviklet et eget LMS som heter LeaP som var skreddersydd for oppfølging av prosjekter og elever på Porvoo.

3. Perceptions of Progress: Learning Analytics and social learning behaviours (Deborah Everhart fra USA): Jeg kjenner ikke til den norske termen for «learning analytics», men la oss kalle det «læreanalyse». Poenget er at «læreanalyse» inkluderer et arsenal av ulike IKT-verktøy som kan «måle» hvorvidt DU som student holder oppe arbeidsmengden og innsatsen som skal til, i det studiet som du holder på med (RescueTime, Check my Activity). Dette gjør studentene mer bevisst på hvordan de ligger an i studiene sine, slik at eksamen ikke kommer som julekvelden på kjerringa. Everhart sa også  «læreanalyse-verktøyene» kan kombineres med ulike «belønningssystemer» (goal-oriented visualisation) blant annet vha. Mozilla Open Badges, noe som kunne virke motiverende på en del studenter. Selv om man i utgangspunktet tror at læreanalyse og ulike belønningssystemer for «utførte oppgaver», så mente Everhart at det også kunne brukes for å utvikle samarbeid mellom elever/studenter, dvs. at man registerer og belønner samarbeid.

Sesjon B Learner Characteristics, Needs and Perceptions:
I utgangspunktet var det 4 foredrag, men bare to foredragsholdere møtte opp, og det var kanskje de som IKKE var så interessante….
1. Designing Sustainable Online Education Environments: A Department Perspective (Tor Söderström m.fl. fra Sverige): Foredraget var en gjennomgang av hvordan universitetet i Umeå fra 2005 til 2010 har bygd ut nettstudiene sine fra ett til «a battery of online courses». Hovedpoenget i presentasjonen var at det har IKKE vært lett, men at suksessfaktoren har vært at de har utviklet sitt eget LMS i Moodle. (Men jeg tror ikke NTNU ville like at vi i KOSEN skippet it’s learning, og laget vårt eget LMS, gitt….)

2. Readiness of Students to use mobile technologies for learning at Eurasian National University (Daniyar Sapargaliyey fra Kasakhstan): Artig å høre hvordan det står til med mobilbruken hos studenter i Kasakhstan 🙂 Visste du at bare 5 % av studentene i Kasakhstan har smart-telefoner? Og BlueTooth er mer vanlig å bruke en Wi-Fi? Ikke? Vel, nå vet du det! Studentene er interessert i å få diverse studierelaterte ting på mobilen, men problemet er at de ansatte ved  Eurasian National University IKKE har noen som helst interesse av å bruke mobil i undervisninga.

Sesjon C WORKSHOP
How can We Move Beyond Recorded Lectures (Sylvia Moes; Nederland og Clive Young; England): I løpet av denne workshop-en  fikk vi presentert mange ulike typer av nettundervisning, og så skulle vi i grupper prøve å inkorporere disse i et undervisningsopplegg som vi hadde valgt selv.

(Bakhodene til) Anja og Heidi i gruppearbeidet med å lage undervisningsopplegg for en ekskursjon til Roma for nettstudenter.

I tillegg fikk vi vite om et prosjekt som heter Rec:all (Recording and Augmenting Lectures for Learning) som er et: «transnational learning technology project that aims to research how lectures are currently being captured and used; to suggest learning designs for flexible and off-campus delivery; to review technical, pedagogical and legal issues and to produce practical guidelines to help teachers. (min utheving)». Prosjektet skal gå fram til 2013, og målet er (som uthevet over) å utvikle praktiske tips som skal hjelpe den enkelte lærer å bruke de ulike verktøyene som finnes for å lage fjernundervisningsopplegg. Jeg gleder meg til disse «practical guidelines» dukker opp på Rec:alls hjemmesider. Videre fikk vi en presentasjon av 10 ulike undervisning/læringsmetoder som kan brukes i fjernundervisning:

 • Weblecture (forelesning på nett)
 • Slidecast (kun lyd & f.eks. PowerPoint)
 • Studiobased Knowledge Clip (lyd, f.eks. PowerPoint og foreleser)
 • Screencast (mest brukt for å vise hvordan program o.l. virker. Camtasia brukes ofte til dette)
 • Enriched lecture (som Studiobased Knowledge Clip, men i tillegg er det lagt inn lenker)
 • Social tagging (studentene kan legge inn kommentarer på presentasjonen/forelesningen. VoiceThread kan brukes til dette.)
 • Enriched Lecture with task (forelesninger med innebygde oppgaver. MediaSite kan brukes.)
 • Tutorial (litt det samme som ScreenCast bortsett fra at denne er en slags liten videoforelesningssnutt.)
 • Webinar (som et seminar bortsett fra at det foregår på nett)
 • Virtual Classroom (undervisningen foregår «live»

Det blir interessant å følge med på hva som dukker opp på Rec:alls websider etter hvert!

«Historisk tilbakeblikk»: Faglig innhold og booking hos MMS – del 2

 • 21. mai hadde vi vårsemesterets siste presentasjon i seminarrekken hvor vi faglærerne i det nye nettstudiet har presentert det faglige innholdet for hverandre. Godt å være (nesten) ferdige med den biten; vi mangler bare en liten gjennomgang som vi skal ha helt i starten av august. Nå er det bare å ringe MMS og booke innspillingstid.
 • 22. mai: «Iiiiiik! MMS er fullbooket fram til høsten!!!» Men så ble vi enige om å ikke ha panikk og at det faktisk er tidsnok å spille inn videoforelesningene i begynnelsen av høstsemesteret. Undervisninga i nettemnet starter ikke før uke 35-36 uansett. Goood tid
 • Begynnelsen av juni: MMS har åpnet for booking, og vi regner med å ha alle reservasjonene for innspilling klare før vi tar ferie i juli.

«Historisk tilbakeblikk» fra 15. juni tilbake til 30. april: del 1

Ja, da har jeg i hvert fall lært at «skrive blogg» ikke bør opptre i samme setning som «gjør jeg i morgen». PLUTSELIG har det gått en måned uten at det har blitt notert ned et eneste ord om KOSEN-prosjektets liv og leven. Den litt mangelfulle oppfølgingen av bloggen kommer vel at at jeg alltid tror at: «I morgen vil jeg helt sikkert finne den gode, snertne eller kloke formuleringen; i dag går det liksom så trått….» Og når man har tenkt det mange nok ganger, så har det gått en måned, gitt… Men altså:

 1. skriving går ofte litt trått (i hvert fall i starten), så det blir ikke bedre av å vente til i morgen.
 2. poenget med bloggen var vel nettopp at det ikke NØDVENDIGVIS skulle være så himla velformulert
 3. det er mye enklere å huske hva som skjedde når, dersom man skriver litt etter hvert (selv om det bare er noen få stikkord!) enn om man skal skrive seg tilbake 1 måned i tid.

Men det er vel bare å sette i gang…

Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL 2012)

ONSDAG 9. MAI: NKUL skryter på sine hjemmesider av at den er «den største og viktigste konferansen innenfor sitt fagfelt  i Norge«: i år var det  enn 1030 påmeldte, og det var et tettpakket program med mye forskjellige tema; utdanningspolitikk, rammebetingelser for infrastruktur, digitale læringsressurser, digital kompetanse, skoleledelse og smarte app-er (for å sitere Morten Søby, avdelingsdirektør i Senter for IKT i utdanningen). Ved åpningen av NKUL 2012 fikk vi innlegg av NTNUs prorektor for utdanning og læringskvalitet; Berit Kjeldstad, og deretter Trine Skei Grande (kanskje mest kjent som leder for Venstre). Deres innlegg kan du se her. (Berit Kjeldstads innlegg starter 09:34 ut i videoen, mens Trine Skei Grande starter 16:44 ut i videoen.)

Seinere på dagen Wilhelm Egeland om digital studieteknikk. Han presenterte ulike digitale verktøy og hva de kunne brukes til. Hovedpoenget hans var at man må være bevisst på hva de ulike verktøyene egner seg til. I utgangspunktet er det ingen grunnleggende forskjeller mellom et digitalt tankekart og et tankekart på et papir. Men fordelen med digitale tankekart (og andre IKT-verktøy som man kan bruke i studieteknikk) er at de kan DELES med andre elever. I tillegg til digitale tankekart (https://bubbl.us/) presenterte Egeland redigering av multimedia, blogg, visualisering (f.eks. ved bruk av http://sketchup.google.com/), kilder/kildekritikk som mulige verktøy i digital studieteknikk. Hele presentasjonen om digital studieteknikk finner du her.

Første dag av NKUL ble avsluttet med Sylfest Lomheim som snakket om «Det levande ordet». (Du kan se hele innlegget ved å klikke på lenken.)

TORSDAG 10. MAI: startet med en debatt: «IKT i norsk skole – hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi oss dit?». Debatanter var Rune Mathisen (lektor i vgs skole), Sindre Røsvik (kommunalsjef i Giske kommune), Høyre-politiker Elisabeth Aspaker, statssekretær Elisabeth Dahle, Heidi Arnesen Austlid (IKT Norge) og en studentrepresentant fra vgs. som jeg har glemt navnet på. (Sånn går det når man venter for lenge med å skrive blogg). Hovedpoenger var denne plenumsdiskusjonen var at det fremdeles er ildsjelene som driver framover den pedagogiske bruken av IKT i skoleverket og Norge har INGEN nasjonal plan for hvordan IKT i skolen skal implementeres slik at den grunnleggende ferdigheten i IKT hos alle elever er oppnåelig. Den eneste planen som eksisterer er hvordan forvaltning, byråkratiet og administrasjonen i Norge skal implementere bruk av IKT, men i denne planen står det ikke et ord om IKT og skole. Med andre ord var de fleste kritiske til hvordan politikerne «satser» på IKT i skolen. Videre ble det kommentert at dagens sluttevaluering (eksamen) er en kjempebremsekloss fordi sluttevalueringen er ikke slik at elevene får vist sin digitale kompetanse på noen som helst måte. (Dette er bare noen av poengene som jeg har notert med på mitt analoge kladdark fra diskusjonen).

Seinere på dagen hadde Axel Strømme sin presentasjon om SRS: Respons og vurdering – fra papir til mobil. Presentasjonen var veldig god, og jeg synes Axel ga en fin introduksjon til hva SRS er, og hva det kan brukes til. I tillegg kjørte han en «live» SRS-sekvens i presentasjonen, noe som var veldig gøy å være med på (selv om jeg har gjort det før :-). Denne presentasjonen kan godt brukes som en «krasj-kurs»-intro til hva SRS-en er for noe.

Til slutt snakket Barbara Watson om IKT-støttet vurdering for læring; en presentasjon jeg ikke fikk med meg, men det gjør jo ingen ting så lenge den finnes tilgjengelig som video, slik at jeg kan se den fra mitt eget kontor når jeg vil. (Watsons innlegg starter 03:28 ut i videoen)

FREDAG 11. MAI: Det foredraget som kanskje festet seg best i hukommelsen min hadde tittelen «Digitale innfødte – finnes de?». (Her anbefaler jeg at du ser hele presentasjonen selv). Presentasjonen ble holdt av Jørund Høie Skaug, Ove E. Hatlevik og Geir Ottestad fra Senter for IKT i utdanningen. Dersom du ikke har tid til å se hele presentasjonen (44 min.), så kan jeg røpe at Jørund & co mente at de kunne slå beina under myten «digitale innfødte». De mente at dagens unge kan mye når det gjelder å bruke IKT som underholdningsverktøy (altså konsum), men når det gjelder å bruke IKT effektivt til læring, eller vite noe om opphavsrett/kildekritikk etc (som også burde være kjennetegn på en «digital innfødt»), så står det skremmende dårlig til hos dagens ungdommer.

Seinere fikk vi innblikk i hvordan Ipad har vært brukt og hvordan det har fungert ved Svarholt skole. Presentasjonen Ipad Case ble holdt av lærer Cicilie Mørk.

Videre kom Arne Krokan som snakket om «smart læring». Det finnes ingen video av dette foredraget, dessverre, men  Arne har lagt ut presentasjonen sin fra NKUL på Slideshare. Du finner også  en beskrivelse av foredraget «Smart læring – hvordan det digitale endrer læring» her. (Arne kommer med ny bok i august om dette temaet; fint å få reklamert for den på NKUL ;-))

Avslutningen av NKUL 2012 var en presentasjon av «Rediscovery in the classrom» med Roy Kjærstad og Chris Thompson som snakket om «et digitalt temabasert undervisningsopplegg med fokus på verdier, ansvar og muligheter, […]» og musikk var hovedingrediensen i dette undervisningsopplegget. Her er det heller ingen video, men du kan lese mer om Rediscovery in the classrom her.

Puh, da er jeg ferdig med å rapportere fra KOSEN på årets NKUL.