EDEN 8. juni

FREDAG 8. JUNI
Sesjon D ICT Supported Learning: Methodology and Theoretical Perspective
1. Learning by Remixing: Supporting the Development og Scientific Multimodal Literacy in the New Media Age (Ole C. Brudvik fra Norge): Foredraget tok for seg hvordan elever på videregående forholdt seg til oppgaver i skolen som går ut på at de skal finne informasjon om et gitt tema (ofte vha internett), og deretter lage et eller annen produkt (PowerPoint, plakat eller lignende). Elevene skal med andre ord ta noe som allerede eksisterer (bilder, tekst, kunnskap) og remixe det til et eget produkt. Spørsmålet er hvordan elevene løser en slik oppgave. Brudsviks undersøkelser viste at elevene fordelte seg i ulike typer:

  • Superficial engagers: de elevene som søkte etter temaet på internett og bare klippet ut det de fant (tekst/bilder) på den første nettsiden og limte det inn i PowerPoint-en. Majoriteten av elevene tilhørte denne kategorien.
  • Seekers: de elevene som brukte all tiden til å søke og søke etter informasjon på internett, og som aldri kom i gang med å lage PowerPoint-en.
  • Evaluating Constructers: de elevene som brukte mest tid på å utforme selve PowerPoint-en.

Elevene er med andre ord ikke særlig gode til å finne, vurdere og remixe den informasjonen/bildene som de finner på nettet, og konklusjonen er at elevene trenger hjelp (=konkret undervisning fra læreren) i hvordan de skal gå fram for å finne, vurdere og remixe innhold de finner på nettet, inn i sitt eget produkt. Ikke uventet er det slik at «klipp-og-lim» ikke fremmer særlig læring, og Brudvik vil i sin avhandling komme med et forslag til en pedagogisk modell for læring ved hjelp av remixing.

2. Interaction Equivalency Theorem and Design of Online Courses – A preliminary Research Proposal Approach (Pedro B. Cabral fra Portugal): Foredraget handlet om hvordan interaksjon mellom a) Student-Innhold, b) Student-Student og b) Student-Lærer på best mulig måte burde være balansert i et nettkurs. Cabral hadde satt opp ulike undervisningsopplegg som «vektet» disse relasjonene ulikt, men dessverre hadde han ikke rukket å gjennomføre disse forsøkene ennå, så han hadde ingen resultater å vise til….

3. The Cognitive Paradigm of Education for the Information Society: Models, Competences and Cognitive Gaps (Irina Smirnova fra Russland): Dette var (for meg) et litt vanskelig foredrag å få dreisen på… Det var mange modeller (PNC MEP Spiral) og termer (Subjects og Actors) som gikk svusj over hodet på meg. Men NOE fikk jeg da ut av foredraget til den myndige, russiske damen: det er viktig å lære studentene kritisk tekning. Vanskelig å ikke være enig med henne i det…

Helene H, Anja og Heidi nyter (nok) en fantastisk EDEN-lunsj

Sesjon F Quality and Assessment
1. Lifelong Learning and the Development of a Critical Technology in Higher Education (Antonella Poce m.fl. fra Italia): I dette foredraget fikk vi høre om en undersøkelse av hvorvidt/hvordan nettundervisning kan brukes for å oppøve studentenes evne til kritisk tenkning. Nettmodulen het Critical thinking skills and reading of the classics, og etter å ha gjennomgått denne nettmodulen fikk studentene blant annet i oppgave å skrive et essay. Forskerne hadde blant annet gjort en innholdsanalyse (content analysis) av essayene (ved hjelp av en variant modellen fra Newman, Webb og Cochrane (1997)), og foredraget fokuserte på: «why content analysis is considered a valid and reliable technique in the assessment of critical thinking skills and how the procedure was used in the [Critical thinking skills and reading of the classics] project«. Jeg er ikke kjent med modellen til Newman, Webb og Cochrane, men referansen er antakeligvis til en artikkel Evaluating the Quality of Learning in Computer Supported Co-Operative Learning (kun abstract)  i Journal of the American Society for Information Science.

2. Designing for Online Dialogue and Reflection aming Adult Students in Collaborative Online Learning Environment – What is the Success Formula? (Anne Mette Bjørgen m.fl. fra Norge): Her fikk vi høre om erfaringer fra to nettmoduler innenfor helsevitenskap; den ene nettmodulen handlet om videreutdanning av helsepersonell/ansatte i skolevesenet i temaet spilleavhengighet. Nettmodulen gjorde bruk av filmsnutter (med profesjonelle skuespillere) for å sette lys på hvordan spilleavhengighet arter seg og påvirker omgivelsene til den som er rammet. Filmene var ment å danne utgangspunkt for diskusjon/refleksjon hos EVU-studentene. Etter å ha testet ut disse nettstudiene, var det én ting som de ville trekke fram som særdeles viktig: «structure, structure, structure«. Med andre ord, nettstudium var NØDT til å være godt organiserte og strukturerte for at de skulle fungere.

3. ICT Enhanced Learning – Benefints and Didactic Challenges in a Language and Communication Course for Adult Immigrants (Kari Mari Jonsmoen m.fl. fra Norge): Jonsmoen presenterte et studietilbud (Language and communication for education and work) som har blitt etablert i Norge for utlendinger som har gjennomført nivå 3 i norsk (og således formelt sett er kvalifisert til å studere/jobbe i Norge), men som likevel føler at de mangler språkkunnskapene de trenger for å fungere i det norske arbeidslivet. Emnet var organisert som en blanding mellom nett og fysiske samlinger. På nettet fikk studentene trening i språkferdigheter blant annet gjennom å presentere seg selv (noe som også er essensielt å kunne i arbeidslivet/når man søker jobb). Studentene brukte både blogg og digitale fortellinger på nett i sitt arbeid med det norske språket mellom samlingene. Undersøkelsen omfattet også de ansatte som ble satt til å undervise i dette emnet. De ansatte hadde ikke brukt særlig mye IKT i undervisningen tidligere, og undersøkelsen viste at de var lunkne til å bruke dette. Jeg synes å huske at de ansatte sa at de heller ville ha hatt flere fysiske samlinger med studentene enn å bruke tid på nettet. Studentene derimot var mer positive til bruk av IKT i mellom de fysiske samlingene.

4. Podcasting – closing gaps between learning and technology (Cristina A. Aguiar fra Portugal): I dette foredraget fikk vi høre om bruk av podcast i et emne i genetikk og evolusjon ved Universidade do Monho. (Her ble det også referert til en artikkel: Taxonomy of Podcast and its application to higher education (2009)  av Carvalho et al. som det kanskje kan være verdt å sjekke ut…) Det undersøkelsen viste var at studentene skilte mellom bruk av PC og telefon. PC ble brukt til studier og jobb, mens telefonen ble brukt til underholdning og fritidsaktiviteter. Man skulle kanskje tro at studentene ville benytte seg av den friheten som podcast legger opp til, nemlig at du kan lytte/se/studere når som helst, hvor som helst, ikke ble benyttet. Studentene lyttet til podcastene via PC, og de gjorde ikke noe annet samtidig. Studentene var i all hovedsak positive til bruk av podcast i undervisninga.

Om kvelden var det omvisning og middag i portvinshuset Ferreira:

Her ligger altså portvinen og godgjør seg…

Helene H, Anja og Helene N i Ferreira-kjelleren

Konferansemiddag 1

Konferansemiddag 2

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: