KOSENS presentasjon på EDEN 2013

Reklamer

EDEN 2013 JOY OF LEARNING 15. JUNI

LØRDAG 15. JUNI

9:15-10:45 Seksjon G4 WORKSHOP

KOSEN-delegasjonen delte seg litt opp, og jeg (Heidi) dro på workshop med tittelen Transitions into Higher Education: Can the Use of Digital Media, Serious Games and Virtual Worlds Support Learning to Learn Competencies? Workshop-en ble «arrangert» av Alessandra Tomassini, Ildiko Mazar, Gerard Casanova, Paivi Virtanen, Anna Zoakou og Magdalena Jasinska. Disse folka (+ sikkert mange flere) utgjør eLene2learn-nettverket. Opplegget besto i at EDEN-deltakerne satt på et grupperom, mens Tomassini (og de andre?) var med oss via Adobe Connect. I tillegg var det to «medskyldige» på grupperommet, som var en slags type organisatorer. Det foregikk live spørreundersøkelser via Adobe Connect, hvor vi blant annet fikk spørsmål om hva vi jobbet med. Problem I: 2/3 av de som satt på grupperommet hadde iPad, og kom seg ikke inn på Adobe connect-møtet. Organisatorene i rommet mente at det bare var å skrive inn adressen til lenken, og når det ikke fungerte, hadde de ingen forslag til hva som kunne være galt. Jeg «datt» dermed ut av hele workshop-en – mentalt sett, og fiklet rundt for å finne ut hvorfor iPad-ene ikke kom seg inn på denne siden. (Møtet ble tatt opp og kan ses ved å klikke her, eller på tittelen på workshop-en.) Løsningen var at man måtte laste ned en APP som heter ADOBE CONNECT! (Noe de som organiserte workshop-en seriøst burde sjekket ut før de startet. Når jeg fortalte de andre at de måtte installere denne app-en, kom en av organisatorene bort og sa at det var slettes ikke nødvendig å laste ned noe ekstra. Ehh…?) Vel, jeg/vi kom oss etter hvert inn på Adobe Connect-møtet. Hvis jeg kan være enda litt mer kritisk, så må jeg si at lyden ikke var særlig behagelig å høre på… I tillegg var det flere tilfeller av at folk glemte å slå på mikrofonen sin, slik at det var flere ganger ting møtte gjøres/sies 2 ganger. På slutten av workshop-en skulle vi gjøre gruppearbeid; en SWOT-analyse av ulike teknologier som blant annet videoer, blogger, Delicious og Scoop.it. De to sistenevnte hadde jeg ikke hørt om, så vi skrev litt om Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats til video og blogg. Innspillene fra deltakerne ble skrevet inn i et Google-dokument eLene2Learn SWOT (klikk på lenken for å se resultatet). Men vi som satt med iPad, vi fikk ikke til å skrive i Google-dokumentet, da…. Hva fikk jeg ut av workshop-en? Jo, jeg traff Eirin B. Steinshamn fra Apokus i Oslo; det var trivelig. Også ble jeg invitert til å være med i eLene2Learn-nettverket – som i praksis betyr at: Du får lov til å bli venner med eLene2Learn på Facebook… Og så er jeg blitt klar over at det er noe som heter eLene2Learn derute på internettet slik at jeg kan snoke rundt på nettsidene deres seinere. For opplegget med eLene2Learn er jo ganske lovende: […] eLene2learn proposes a multi-stakeholder network*, exploring and promoting the contribution of ICT and digital media in supporting the development of learning to learn competencies in lifelong learning transitions (Kilde: eLene2Learn-websiden).

*multi-stakeholder = «A very broad term that describes groupings of civil society, the private sector, the public sector, the media and other stakeholders that come together for a common purpose» (kilde: http://www.apc.org/en/glossary/term/275)

11:15-12:30 Seksjon H2 Assessment of Digital Learning Solutions

Learning by Remixing: Assessing Students Design of Meaning in their Digital Responses to Academic Problems presentert av Ole Christian Brudvik. Dette foredraget liknet veldig på foredraget Learning by Remixing: Supporting the Development og Scientific Multimodal Literacy in the New Media Age som Brudvik holdt på EDEN i fjor i Porto… Lurer på om de fleste lysbildene var de samme, også… I og med at jeg skrev et kort sammendrag av 2012-versjonen, henviser jeg bare til den her.

Towards a Scientific Evaluation of Learning Effectiveness presentert av Geoff Woolcott fra Southern Cross University, Australia. Woolcott snakket mer generelt om læring og læringsteorier, korttidshukommelse og langtidshukommelse. Han mente vel at det var for dårlig «samarbeid» mellom de som undersøker hukommelse/hjerneaktivitet og de som studerer læring. Rart egentlig.. Dersom disse to feltene begynte å samarbeide litt, så kunne vi kanskje komme fram til vitenskapelige måter å undersøke hva som fungerer i læringsøyemed og hva som ikke fungerer. Vi må se etter flaskehalsen, sa Woolcott. Han sa også at vi ikke kan ha oppmerksomhet på for mange steder på en gang: dersom et «attentional system» skal fungere tipp-topp, så må de andre «shut down». For å konsenterer oss og ha fokus på noe (som gjerne er nødvendig i læring), må vi stenge av mange av forstyrrelsene som vi får inn via andre systemer. Vanligvis klarer korttidshukommelsen å bare sjongere 4 inntrykk på en gang. Han refererte til en John Sweller, som har bl.a. skrevet boka «Cognitive Load Theory«. Nå for tiden driver vi bare å synser om hva som fungerer for optimal læring (gjerne basert på selvrapportering), mente Woolcott.

Evaluating Learning Activities: A Design Perspective presentert av Michelle Harrison og Melissa Jakubec fra Thompson Rivers University, Canada. (Nominert til beste research paper 2013). Denne presentasjonen syntes jeg var så interessant at jeg tok bilde av alle lysbildene med kameraet mitt, for da hadde jeg alt dokumentert. Og hva har skjedd i ettertid? Jeg har bildene, og husker INGEN TING av det som ble sagt! Jeg har dermed måttet gå igjennom lysbildene og prøve å rekapitulere hva essensen i denne presentasjonen egentlig var. Nedenfor følger rett og lsett en avskrift fra lysbildene. Og til slutt en liten fortolkning fra min site.

RESEARCH QUESTIONS:

  • What are the guiding principles and rules that the design team works within? How can making these principles explicit improve practice?
  • Do students see the characteristics of these guiding principles and good learning design in the courses?
  • How do students perceive the value of independent and interactive/collaborative learning activities?

STEP 1: Current design Practice

  • Collect activity designs, determine the characteristics, when/why they are successful, facilitator and learner requirements.
  • Create an activity repsitory and generic template catalog that allows learning designs to be shared and used with course development teams.
  • Continue to add to the learning activity design repository – continous and iterative process built into the professional development practices for the instructional design department.

STEP 2: Activity Analysis

  • based on design principles, create a catalogue of activities to evaluate with facilitators and learners
  • determine
    – survey questions for evaluation tools
    – the types of analytics to gather and
    – further questions for facilitator/learner focus groups

STEP 3: Learner Activity Evaluation

  • analytics: activity data from LMS that demonstrates learner and facilitator engagement, activity levels, etc.
  • activity feedback from the learners and instructors from survey questionnaires
  • follow-up with structured feedback from facilitators.

Data Collection Methods

Workshops

  • with Instructional Design (ID) team
  • wiki to collect data to evaluate good design practice and effectiveness of learning activities from a designer perspective
  • guiding principles for design emerge.

Learner Surveys

  • invited to comment on:
    – general course structure and
    – value of independent and interactive activities

online, paced courses, two semesters402 students, 31 courses113 responses

Critical Flexibility

  • collated data
  • further workshop to discuss:
    – how to incorporate this learner feedback into future practice and design and
    – how to develop templates of successful learning activities
  • critically examine Yanchar & Gabbitas’ (2011) «design sense» to achieve a «critical flexibility» which would in turn be incorporated into our practice.

Eksempler på spørsmål som ble stilt til studentene var:

1. General structure

  1. Course structure was easy to navigate
  2. Course topics and activities were logically sequenced
  3. I knew what I was supposed to do
  4. I knew when I was supposed to complete tasks
  5. The instructions were clear and easy to follow

2. Interactive vs. Independent Activities

The INTERACTIVE course activities were:

  1. A good use of my time
  2. Contributed to my learning
  3. Prepared me for the assignments and exams
  4. Relevant to the course topics
  5. Well organized
  6. Were well speced throughout the course

The INDEPENDENT course activities were:

  1. A good use of my time
  2. Contributed to my learning
  3. Prepared me for the assignments and exams
  4. Relevant to the course topics
  5. Well organized
  6. Were well speced throughout the course

ANALYSIS

  • learners were more positive about the relevance of the independent activities vs. the interactive activities
  • to determine the underlying causes we would need to probe more deeply
  • responses raise questions about the perceived value of interactive activities and could have an impact in future design
    – more explicit about the nature and value of collaboration
    – even more selective about the inclusion of these activites

OPEN-ENDED QUESTIONS

  • Strenghts: course structure (sequencing, clarity of instructions, paceing/timing)
  • Most useful activites: linking, formal assessments, discussion, reading, applied, reflective and independent, interactivity valued
  • Least useful: course content (too much content or workload), interactive (discussion forums, group projects) and reflective activities.

TO EXPLORE FURTHER

  • The greatest number of comments, both positive and negative, were about interactivity
  • Learners were polarized on whether discussions, group projects and group tasks were a good use of their time.

CONCLUSION AND REFLECTIONS

  • premiminary impression from learner feedback is that core design principles result in courses that are:
    – clear, well-organized, relevant, have a variety of interactive and independent activities
    – are aware of student workload and instructor requirements
  • first step in building a formative evaluation process to provide direct feedback on learner activities and designs
  • more specifically targeted data needed to determine how learners perceive and interact with:
    – certain types of activites (i.e. group projects, or a series of oneline discussions),
    – sequencing and
    – discipline specific issues.

NEXT STEPS

  • use core design principles to develop a formal set of core principles for guiding design practice
  • learner feedback data important when reflecting on practice, but also other factors such as process improvement also need to be considered when building a reflective model for change
  • implement new process for evaluating learning design at the course level after first offering.

Harrison og Jakubec har forsøkt å undersøke hvordan a) man kan utvikle engasjerende og meningsfull fjernundervisning for studentene b) man kan lage retningslinjer som understøtter pkt a.) og man kan utvikle en metodologi for å evaluere opplegg for disse læringsaktivitetene og retningslinjene slik at de kan forbedres. Det har de gjort bl.a. ved å spørre studentene (113 stk.) om hva de syns om emnedesignet på sitt nettstudium og hva de synes om ulike typer aktiviteter. Undersøkelsen har spesielt lagt vekt på forskjellen mellom arbeid som innebærer interaktivitet med andre studenter kontra arbeid som har blitt gjort alene. Resultatene synes å vise at de fleste studentene verdsetter interaktivitet minst. MEN samtidig er studentgruppen polarisert, dvs. at noen studenter har satt stor pris på denne typen arbeid, også. Ellers er det vel ikke noe sjokkerende at studentene vil ha oversiktlige og vel-strukturerte emner, med tydelige beskjeder/krav til hva som skal gjøres.

Descartes and Asterix? Heterogeneity, a Key to Increase the Joy of Learning? Two Case Studies in France presentert av Claudine Muhlstein-Joliette og Katherine Maillet fra Frankrike. Det jeg husker fra denne presentasjonen er den overveldende franske aksenten til Muhlstein-Joliette. Jeg klarte ikke å henge med på presentasjonen i det hele tatt, som jeg mistenker skjedde etter innfallsmetoden… Men basert på tittelen på foredraget var sikkert (?) konklusjonen at det viktigste i undervisninga for at det skal være gøy er:…..(trommevirvel): variasjon! Damene holdt på 15 minutter for lenge. Det var ingen pause før siste plenary, og dermed kom alle på denne sesjonen for seint. Dvs. de som faktisk gikk til siste plenary. Noen listet seg avgårde til trikken… Men  alle PowerPoint-presentasjonene til alle plenary er lagt ut her: http://www.eden-online.org/publications/keynotes.html

Da var EDEN 2013 ferdig. I 2014 er konferansen i Zagreb, Kroatia. Kanskje vi dukker opp der, også 😉 Den som får se, får se…

EDEN 2013 THE JOY OF LEARNING 12. og 13. JUNI

ONSDAG 12. JUNI:

Kosen-delegasjonen bestående av Helene Hauge, Helene Norbeck og Heidi Brøseth dro fra Trondheim til Oslo for å delta på Welcome reception og registrering. Konferansen ble avholdt på Blindern, nærmere bestemt Georg Sverdrups hus. Bygningen er ny og fin, og vi fikk servert lefse  (skulle bare mangle, ettersom konferansen var i Norge!) med diverse fyll, og vin. Vi fikk også servert musikk av et orkester bestående av ungdommer. Akustikken i bygget gjorde det nesten umulig å høre hva diverse talere sa. Det er derfor mulig at orkesteret ble introdusert uten at vi fikk med oss navnet. Etter at vi hadde prøvd å høre hva som ble sagt i løpet av velkomst-talen fra EDEN-presiden Morten Paulsen, tasset vi hjem til hotellet og jobbet med presentasjonen vår fram til nesten midnatt.

TORSDAG 13. JUNI:

09:00-10:30 Opening plenary

Konferansen startet med åpningstaler av Inga Bostad, pro-rektor universitetet i Oslo og deretter utdanningsminister Kristin Halvorsen. EDEN-president Morten Paulsen gikk igjennom EDENs liv og leven. Deretter gikk ordet til Patrick Blessingern, administrerende direktør i HETL (The international Higher Education Teaching and Learning Association) fra USA. I korte trekk kan man vel si at HETL er den amerikanske versjonen av EDEN, og alle var riktig fornøyde med at EDEN og HETL hadde inngått en avtale om samarbeid.

KEYNOTE SPEAKER Anna Kirah: Meaning Mining: Towards a People-centered Approach to Learning. (Her er forresten et opptak av et webinar som ble arrangert i forbindelse med EDEN 2013 hvor Anna Kirah blir intervjuet.) Anna Kirah jobber i norske Making Waves. Det jeg husker best fra denne presentasjonen er at Kirah lot 5-6 ungdommer fortelle hva de opplevde og ønsket for læring og utdanning. Disse ungdommene presenterte KONO som i korte trekk gikk ut på leksehjelp på nett. Ut i fra presentasjonen trodde jeg at KONO allerede var i gang, men det viste seg at KONO fremdeles var på idéstadiet, og at de manglet penger til å få satt idéen ut i livet.

11:00-12:30 SESSION A4 Demonstration

Litt forvirring oppsto da sesjon A4 ikke var på grupperom 1, men grupperom 7. Ingen info, ingen beskjeder om flyttinga. Bare flaks at vi fant riktig rom, egentlig…. Vi ville få med oss det nyeste-nye med SRS-en fra HiST, som nå hadde kommet i ny innpakning, og med nytt navn One2act. Jeg hadde installert den nye versjonen på min egen PC på onsdag, og skulle kjøre en avstemming på vår presentasjon seinere på torsdag. Vi fant ut at det ikke var særlig imponerende hvis vi viste fram beta-versjonen av HiSTs SRS, mens de selv flagget den nye, fancy versjonen. Dermed måtte vi i KOSEN ha et lite krasjkurs i ny SRS på torsdag formiddag 🙂

DEMO1: Algo-Bot – Serious Game: The Game about Coding a Game presentert av Herve Docq og Delphine Rosseau fra Technobel i Belgia. Miljøet i spillet er en liten robot som man skal styre rundt på et atomkraftverk hvor roboten skal rydde, da vettu. Spillerne får tilgang til ulike knapper: høyre, venstre, opp, ned, etc. og disse «kommandoene» skal de sette sammen i riktig rekkefølge, slik at roboten går etter den ruta som er skissert på spillbrettet. De som spiller, får visstnok kunnskap om programmering uten at de selv skjønner det. I følge Herve og Delphine spiller studentene dette spillet, og ETTERPÅ når de skal lære seg programmeringsspråk og koder, kan læreren henvise til spillet og forklare ut i fra det som skjedde der. Vi fikk bare sett de første brettene på spillet, og det gjorde kanskje at det virket litt for uengasjerende. I tillegg var det en av tilhørerne som kommenterte at det fantes gratis app-er f.eks. DragonBox med tilsvarende opplegg…

Helene og Heidi hilser på plakat-Knut

Helene og Heidi hilser på plakat-Knut

DEMO2: Respone in 1-2-3 with Student Response System presentert av Roger Bergh og John Birger Stav fra HiST, Norge! Programvaren heter nå One2act, og ser mye mer fancy ut enn den gamle beta-versjonen. Det er også kommet til en del ny funksjonalitet, blant annet tag-it hvor man kan ta et bilde eller en figur, og plassere de ulike svaralternativene (A-B-C, etc). Eksemplet som vi fikk presentert var: Hvor er magen? Deretter fikk vi se et bilde av en menneskekropp, hvor Roger plasserte ulike svaralternativer. Deretter skulle vi velge det alternativet som vi trodde var riktig. Jeg ser at denne funksjonaliteten kan være nyttig i syntaktiske trestrukturer: «I hvilken posisjon får subjektet Kasus?«, osv. De sa også at det er mulig å få hentet ut responsen fra systemet, slik at man slipper å gå inn på hvert diagram for å lese av resultatene, hvis man vil gå tilbake å sjekke hvor mange studenter som har svart hva.

DEMO3: A New Learning Narrative for Open Education Resources. The Open University Experience of the iTunes App presentert av Mark Wade og to andre som ikke var navngitt i programmet fra The Open University, England. De snakket om hvordan de hadde brukt iTunesU Course Manager for å lage OER (open education resource), hvor de la inn tekst, oppgaver og videosnutter, slik at alt materialet i kurset blir samlet i en bok. Vi snakket ganske mye med dem etter at de hadde holdt demonstrasjonen sin, og konseptet med å lage en helelektronisk, sammenhengende e-bok/kurs, med interaktivt materiale, videosnutter etc. var veldig spennende. I følge folka fra The Open University var iTunes ganske ivrige på å få folk til å lage materiale vha. iTunesU Course Manager, så det var bare å ta kontakt med Apple for å få en brukerkonto. Her finner du mer info om iTunes Course Manager. Det eneste problemet, som Helene H. påpekte, var at NTNU antakeligvis ikke hadde lov/anledning til å lage e-bøker/kurs som var plattform-avhengig… Hvis man lager en e-bok/kurs i iTunes U Course Manager, så må jo folk være knytta til Apple og iTunes for å få tilgang til varene. I tillegg til iTunes U Course Manager ble det også snakket om EPUB (electronic publication): «[…] is a free and open e-book standard by the International Digital Publishing Forum (IDPF). Files have the extension .epub.» (kilde: wikipedia). Det er flere muligheter mht. programvare når man ønsker å lage EPUB-er. Og disse er ikke bundet til en plattform slik e-bøker i iTunesU er.

12:30-13:30 Lunsj. Her må vi få lov til å være såpass ærlige å si at det var ikke noe å rope hurra for… Hurtigris og gryterett (antakelig biff stroganoff) splasjet oppi en suppetallerken er noe man forventer på Scandic Cup og speiderleir, ikke på en konferanse hvor konferanseavgiften er nesten 4000,- per pers 😦

14:30-16:00 Sesjon B1 Enhancing Learning Experience: Student Motivations and Attitudes

TalentCampus: Novel Approaches and Environments to help Learners Reveal, Develop and Capitalise their talent presentert av Sébastian Chevalier fra Université de Bourgogne, Frankrike. TalentCampus er en skole som foregår vinter, sommer og høst (utenom vanlig skoleår), og som tar i mot studenter for at de skal oppdage og videreutvikle talentene sine. Websiden er kun på fransk, men jeg synes å huske at planen er å gjennomføre tilsvarende camp-er i England snart, og at det da kommer info på engelsk. (Det jeg husker best er at Monsieur Chevalier overså alle forsøk fra chair Bill McNeill om at han mptte avslutte presentasjonen sin. Alle presentatører hadde ca. 15 minutter til rådighet, men Chevalier SKULLE igjennom hele presentasjonen sin, han, og det tok nesten 30 minutter. Bill McNeill kom bort til oss seinere på dagen og beklaget at det ikke hadde blitt noen tid til spørsmål etter presentasjonene, og at han personlig hadde lært seg at franske professorer ikke lot seg stoppe når de først var i gang…)

Eliciting Students’ Voices through Screencast-Assisted «Feedback on Feedback» presentert av Maria Fernendez-Toro og Concha Furnborough fra The Open University, England. (Under konferansemiddagen ble det annonsert at dette var Best research paper 2013.  Klikk på lenken for å gå til websiden hvor du kan laste ned hele artikkelen). Studien gikk ut på at 10 studenter ga respons på den responsen som faglærerne hadde gitt dem. Forskerne hadde deretter analysert hvordan studentene reagerte og bearbeidet ulike former for faglærer-respons. (Vi i KOSEN-prosjektet diskuterte denne presentasjonen i pausen etterpå, og vi kom da inn på at studentene på NTNU ofte ikke bryr seg noe særlig om de kommentarene/responsen som faglærerne skriver på f.eks. obligatoriske øvinger. Studentene gidder ikke en gang å komme og hente den kommenterte øvingsoppgaven sin når de har fått den godkjent. Tatt i betraktning at mange av de kommenterte øvingsoppgavene blir ligget uavhentet, samt det faktum at man gjerne får 15-20 minutter på arbeidsplanen til å se igjennom og godkjenne hver øvingsoppgave, fører til at responsen på studentoppgavene ofte er minimal.)

«I enjoyed using SRS in the Class Room» – a research study of Student Response System in Norwegian classes and in further education of language teachers in Norway presentert av Heidi Brøseth, Helene Hauge og Helene Norbeck, NTNU i Trondheim! (Klikk på tittelen over for å få lese hele artikkelen.) PowerPoint-presentasjonen kan du se her:

Student Motivation and Engagement in 1:1 Digital Learning with «Time to Know» (T2K) – highlight results from cross country studies presentert av Rinat Shahaf-Barzilay og Dovi Weiss fra Time to Know, Israel. De to fra Isreal satt på første rad mens vi presenterte, og de var tydeligvis ikke interessert i å høre på hva vi hadde å si, men pratet halvhøyt, kikket på klokka og viste med all mulig tydelighet at de var SVÆRT misfornøyde med at klokka tikket avgårde. Det var jo ikke KOSENs skyld at fransk professor hadde brukt dobbelt så lang tid som han skulle!! Presentasjonen som Rinat og Dovi holdt kan vel best karakteriseres som en salgspitch, hvor vi blant annet fikk se en video fra et klasserom. Tenk, barna ville IKKE avslutte arbeidet foran PC-en fordi det var sååååå gøy med T2K!!! Barna og lærerne skrøyt Time2Know opp i skyene. Og studien «viste» at mange flere elever likte nå matte og nesten ingen kjedet seg. Alle lærerne i Israel følte (!) at de undeviste på en mer interessant måte, og mellom 50-69% av lærerne følte (!)  til og med at den negativ oppførselen blant elevene hadde blitt mindre etter at de begynte med T2K. Ikke verst effekt av et program, det, gitt…

Så var det på tide å feire vel overstått presentasjon (HURRA!) og samtidig ha gravøl for KOSEN-prosjektet (BU-HU!). Vi endte opp på Kampen Bistro. Anbefales på det sterkeste til alle som har lyst på god mat og koselig atmosfære i Oslo!

IMG_1286

Fra venstre: Helene Norbeck, Heidi Brøseth og Helene Hauge

 

 

Pangstart for KOSEN høst 2012

Da er sommerferien over for denne gang, og KOSEN-arbeidet er i gang for fullt. Vi startet allerede 6. august med det siste av de faglige seminarene hvor Tor Anders Åfarli presenterte den siste bolken av det språkfaglige innholdet. Øvrig medvirkende var: Helene Hauge, Heidi Brøseth og Kristin M. Eide.

Det har vært litt vanskelig å komme seg inn i varmen hos Multimediesenteret i år. (Det er sikkert flere ved NTNU som har oppdaget videoforelesningens mange fordeler…) Men hvis alt går etter booking-skjemaet, så vil forelesningene til SPRÅK6200 bli tilgjengelig for studentene i suksessiv og riktig tid utover i semesteret.

KOSEN har også mast seg med på Norgesuniversitetets høstkonferanse. Der tar vi sikte på å presentere det vi mener er de viktigste resultatene fra KOSEN-prosjektet (så langt).

I dagene framover skal vi organisere og planlegge samling for studentene på SPRÅK6200. Samlingen skal finne sted 30.-31. august.

Dessverre har ikke søkertallene til SPRÅK6200 vært så bra som vi kanskje håpet på, men vi satser på at nettundervisning er et marked i vekst, og at det etter hvert vil bli mer etterspørsel etter fordypningsemner på nett.

 

EDEN 9. juni del II

Avslutningssesjon
1. Connected Minds: Is Technology Really Transforming Students’ Expectations? (Francesc Pedro, UNESCO, Frankrike): Foredraget tok for seg to vanlige antakelser 1) dagens studenter har annerledes forventninger til læring på grunn av digitale media, og 2) høyere utdannelse må derfor endre seg dramatisk for å kunne møte forventningene som dagens studenter har til læring. Kort fortalt brukte Pedro foredraget til å vise at bildet kanskje ikke er like entydig som man skulle tro. Ja, studentene bruker mye digitale media, men de bruker det først og fremst for å holde kontakt med andre/være sosial, og studentene er «realistiske» når det gjelder hvor mye digitale media som skal finnes i høyere utdanning. I tillegg viser undersøkelser at aktiviteten «jobbe foran PC-en» kommer på 4. plass når elevene selv skal fortelle hvordan de ønsker å lære på skolen. På 1. kommer «i grupper», 2. plass kommer «ved å gjøre praktiske oppgaver» og på 2. plass «med venner». Så konklusjonen er vel delvis at høyere utdanning kanskje ikke trenger å endre seg dramatisk, likevel…

2. Grandma, may I use your IPad, please? Openness, Friendliness and Collaboration between Generations (Ingeborg Bø, Norge): Ingeborg snakket om at det er mulig å like og bruke teknologi selv om man tilhører forskjellige generasjoner. Men foredraget fokuserte på at man bør satse på teknologiopplæring og tilgjengelighet for den aldrende generasjonen.

3. Bridging the Gap between Generations: A Medical Education Framework (Maria A. Ferreira, Portugal): Dette var nok en viktig dame som var invitert mer på grunn av stilling enn på grunn av sin kunnskap om e-læring….Foredraget gikk med til å snakke om et nettkurs som var laget innenfor medisin (både for Portugal og Angola). Og (som vanlig) var konklusjonen at nettstudiet var veldig nyttig.

Så skulle Morten F. Paulsen ønske velkommen til neste års konferanse i Oslo, og avsløre hva som skulle være hovedtema. Og det er motivasjon og glede i læring. Og da skal KOSEN definitivt presentere noe fra prosjektet sitt!!! 🙂

Og her er lenka til EDEN 2013 i Oslo: http://www.eden-online.org/eden-events/2013-annual-conference.html

EDEN 9. juni del I

Lørdag 9. juni
1. WORKSHOP The Future of Digital Creation and its Impact on Educational Innovation: Five Live Demonstations of Simple and Cutting Edge Digitale Creation Technologies with Educational Impact on the Next Five Years (Andre Genesini m.fl. fra Brasil): Denne workshop-en har sin egen gruppe på Facebook: EDEN 2012 The Future of Digitale Publishing, så her er det bare å gå inn og ta en titt. Ellers kan vi vel kanskje si litt diplomatisk at workshop-en var litt lite strukturert, og vanskelig å henge med på. I workshop-en skulle man ha med seg sin egen IPad, og få testet ut forskjellige «smarte» teknologier til bruk i undervisningen. Blant annet trakk de fram NearPod; en app som gjør at læreren bestemmer hva som skal vises/gjøres på (overvåke?) Ipad-en til elevene (I NearPad var det også en funksjon som lignet veldig på SRS…). Videre tok de for seg bruk av Adobe som kan brukes for å lage egne (multimodale) lærebøker, som kan blant annet kan inkludere «wonderful 3d models» fra Sketchup Google 3d warehouse. (Andre Genesini hadde til og med laget en instruksjonsvideo om hvordan man kan bruke Adobe for å lage egne lærebøker, men det har ikke lyktes med å spore opp denne videoen…) Lærebøkene kunne deretter legges fritt tilgjengelig på IBooks…  Vi fikk også «namedroppet» følgende: IAnnotate, FlipBoard, muligheter for ulike «virtual Field trips» (her finner du en samling med lenker til ulike virtuelle turer), Google maps og Windows Connect (puh!). I tillegg ble (selvfølgelig) Facebook, Twitter og andre sosiale medier nevnt som mulige IKT-verktøy i klasserommet.

Mye fancy-smancy her altså, men hele denne workshop-en fikk meg til å tenke på noe jeg hørte i et annet foredrag (tror det var Porvvo Campus): Der ble det nemlig understreket at det er utrolig viktig at det blir satt av tid og ressurser på institusjonene slik at de ansatte fikk anledning til å sette seg inn i teknologien som skal brukes. Det er ikke mangel på IKT-verktøy der ute som lærerne kan benytte seg av i undervisningen, men det er jo stort sett mangel på TID til å sette seg inn i teknologien som hindrer mange lærere/ansatte ved universitet/høyskole i å ta den i bruk. I hvert fall er det slik for meg… (Anekdote-tid: Bjørn Skår (UiO) fortalte at han hadde spist frokost på samme hotell som de 3 brasilianerne som holdt denne workshop-en, og under frokosten hadde de ikke vekslet et ord med hverandre; bare sittet rundt samme bord og holdt på med hver sin Ipad…)

Kaffepause: Anja, Helene H og Heidi

Sesjon H ICT Supported Learning: Methodology, Concept and Practice
1. Adopting Emerging Technologies: Bridging the Gap in Preparing Distance Educators for the 21th Century (Stella Porto m.fl. fra USA): Porto snakket veldig fort fordi hun hadde veldig mange lysbilder i PowerPoint-en sin, men selv om hun snakket stadig fortere, spesielt da hun fikk beskjed om at hennes tilmålte tid var ute: da snakker hun fort da! I bunn og grunn var dette en presentasjon som (i høy fart) tok for seg ALLE de teknologiske verktøy (fra forskjellige websider for studenter og alumnier til bruk av LMS og kontorstøttesystemer) som University of Maryland University College brukte for å organisere studentene sine. For min del ble informasjonsmengden for massiv til at jeg kan trekke fram hva som egentlig var poenget; bortsett fra at IKT er viktig for å kunne organisere studentene og studiene på en god måte, selvfølgelig…

2. Unexploited Opportunities of a New Form of «Coeducation» (Judit Videkine-Remenyi m.fl. fra Ungarn): Her hengte jeg meg kanskje litt mye opp i PowerPoint-ens design og fargevalg:
..noe som tok litt fokus vekk fra innholdet, kan man si. Men jeg mener å huske at presentasjonen tok for seg generasjon X og generasjon Y, og hvilke faktorer disse to generasjonene vurderte som viktig i sin læring. Hovedpoenget som jeg sitter (vagt) igjen med, er at generasjonene er litt forskjellige, og litt like. Og det som begge generasjonene var enige om, var at LÆREREN var viktig for deres læring. Men hvordan det jeg husker fra denne presentasjonen, henger sammen med foredragets tittel, er ikke så klokkeklart, må jeg innrømme. Jeg håper abstract-et til foredraget dukker opp på EDENs hjemmesider, slik at jeg kan huske det jeg har glemt…

3. I-Space – Learning by Developing Across Organizations, Educations and Generations (Karin J. Bryderup m.fl. fra Danmark): I dette foredraget fikk vi presentert «learning by developing (LbD)» som gikk ut på at ansatte, brukergrupper, forsker, forelesere, tekniske utviklere m.fl. jobbet sammen i såkalte «open learning labs (OLL)» hvor de (i dette tilfellet) utviklet tekniske duppeditter for å aktivisere personer med ulike mentale funksjonshemminger. De hadde blant annet utviklet en prototype-«hund» som laget lyd og som brukerne måtte trykke på, og deretter hadde de utviklet en prototype-«satelittkoffert» som var mer fleksibel og som kunne brukes ute. Det som var spennende med dette prosjektet var at studentene (fra 3 ulike bachelorprogram) ble tatt med som likeverdige prosjektmedarbeidere, og at brukergruppa ble sett på som en stor ressurs i utviklingen. Det viste seg at de funksjonshemmede hadde klare tilbakemeldinger om hva som var bra og hva som ikke var så bra (feil lyd, for høy lyd, etc.) med duppedittene. Dette prosjektet fra Danmark minnet litt om Eksperter i Team (EiT) ved NTNU, bortsett fra at de ansatte ved Lillebælt er mye mer involvert i prosjektet, og at de duppedittene som ble utviklet i Lillebælt-prosjektet, er litt kulere enn sluttrapporten som EiT-studentene skriver…

4. The Challenges for Mature Life-Long Learners: Insights from Video Diaries of First-Time Distance Students (Mark Brown m.fl. fra Australia): I dette foredraget fikk vi høre om en undersøkelse som lot nettstudentenes stemme komme til orde i debatten omkring livet som nettstudent. Nettstudentene fikk i oppdrag å bruke videodagbok hvor de fortalte om hvordan det artet seg i studiet, om motivasjon, ja, studentene fikk selv bestemme hva de skulle snakke om, ergo termen «videodagbok«. Ofte blir nettundervisning fremhevet som fleksibelt (når du vil) og praktisk (hvor du vil), men videodagbøkene viste at nettstudentene slet med å kombinere studiene med familie og (ofte) jobb i tillegg, pluss motivasjonsproblemer (og i utgangspunktet var jo dette motiverte studenter!) Brown siterte en av studentene som hadde sagt at «Life gets in the way», og det er nok dette som mange nettstudenter opplever. Forslag som kunne hjelpe studentene litt på vei var først og fremst å gjøre det eksplisitt for studentene hva som kreves for å være en god nettstudent, og også at hjelpefunksjoner (for de som ikke er kyndige datebrukere) er lett tilgjengelig når nettstudentene trenger hjelp, gjerne som en del av studieopplegget.

EDEN 8. juni

FREDAG 8. JUNI
Sesjon D ICT Supported Learning: Methodology and Theoretical Perspective
1. Learning by Remixing: Supporting the Development og Scientific Multimodal Literacy in the New Media Age (Ole C. Brudvik fra Norge): Foredraget tok for seg hvordan elever på videregående forholdt seg til oppgaver i skolen som går ut på at de skal finne informasjon om et gitt tema (ofte vha internett), og deretter lage et eller annen produkt (PowerPoint, plakat eller lignende). Elevene skal med andre ord ta noe som allerede eksisterer (bilder, tekst, kunnskap) og remixe det til et eget produkt. Spørsmålet er hvordan elevene løser en slik oppgave. Brudsviks undersøkelser viste at elevene fordelte seg i ulike typer:

  • Superficial engagers: de elevene som søkte etter temaet på internett og bare klippet ut det de fant (tekst/bilder) på den første nettsiden og limte det inn i PowerPoint-en. Majoriteten av elevene tilhørte denne kategorien.
  • Seekers: de elevene som brukte all tiden til å søke og søke etter informasjon på internett, og som aldri kom i gang med å lage PowerPoint-en.
  • Evaluating Constructers: de elevene som brukte mest tid på å utforme selve PowerPoint-en.

Elevene er med andre ord ikke særlig gode til å finne, vurdere og remixe den informasjonen/bildene som de finner på nettet, og konklusjonen er at elevene trenger hjelp (=konkret undervisning fra læreren) i hvordan de skal gå fram for å finne, vurdere og remixe innhold de finner på nettet, inn i sitt eget produkt. Ikke uventet er det slik at «klipp-og-lim» ikke fremmer særlig læring, og Brudvik vil i sin avhandling komme med et forslag til en pedagogisk modell for læring ved hjelp av remixing.

2. Interaction Equivalency Theorem and Design of Online Courses – A preliminary Research Proposal Approach (Pedro B. Cabral fra Portugal): Foredraget handlet om hvordan interaksjon mellom a) Student-Innhold, b) Student-Student og b) Student-Lærer på best mulig måte burde være balansert i et nettkurs. Cabral hadde satt opp ulike undervisningsopplegg som «vektet» disse relasjonene ulikt, men dessverre hadde han ikke rukket å gjennomføre disse forsøkene ennå, så han hadde ingen resultater å vise til….

3. The Cognitive Paradigm of Education for the Information Society: Models, Competences and Cognitive Gaps (Irina Smirnova fra Russland): Dette var (for meg) et litt vanskelig foredrag å få dreisen på… Det var mange modeller (PNC MEP Spiral) og termer (Subjects og Actors) som gikk svusj over hodet på meg. Men NOE fikk jeg da ut av foredraget til den myndige, russiske damen: det er viktig å lære studentene kritisk tekning. Vanskelig å ikke være enig med henne i det…

Helene H, Anja og Heidi nyter (nok) en fantastisk EDEN-lunsj

Sesjon F Quality and Assessment
1. Lifelong Learning and the Development of a Critical Technology in Higher Education (Antonella Poce m.fl. fra Italia): I dette foredraget fikk vi høre om en undersøkelse av hvorvidt/hvordan nettundervisning kan brukes for å oppøve studentenes evne til kritisk tenkning. Nettmodulen het Critical thinking skills and reading of the classics, og etter å ha gjennomgått denne nettmodulen fikk studentene blant annet i oppgave å skrive et essay. Forskerne hadde blant annet gjort en innholdsanalyse (content analysis) av essayene (ved hjelp av en variant modellen fra Newman, Webb og Cochrane (1997)), og foredraget fokuserte på: «why content analysis is considered a valid and reliable technique in the assessment of critical thinking skills and how the procedure was used in the [Critical thinking skills and reading of the classics] project«. Jeg er ikke kjent med modellen til Newman, Webb og Cochrane, men referansen er antakeligvis til en artikkel Evaluating the Quality of Learning in Computer Supported Co-Operative Learning (kun abstract)  i Journal of the American Society for Information Science.

2. Designing for Online Dialogue and Reflection aming Adult Students in Collaborative Online Learning Environment – What is the Success Formula? (Anne Mette Bjørgen m.fl. fra Norge): Her fikk vi høre om erfaringer fra to nettmoduler innenfor helsevitenskap; den ene nettmodulen handlet om videreutdanning av helsepersonell/ansatte i skolevesenet i temaet spilleavhengighet. Nettmodulen gjorde bruk av filmsnutter (med profesjonelle skuespillere) for å sette lys på hvordan spilleavhengighet arter seg og påvirker omgivelsene til den som er rammet. Filmene var ment å danne utgangspunkt for diskusjon/refleksjon hos EVU-studentene. Etter å ha testet ut disse nettstudiene, var det én ting som de ville trekke fram som særdeles viktig: «structure, structure, structure«. Med andre ord, nettstudium var NØDT til å være godt organiserte og strukturerte for at de skulle fungere.

3. ICT Enhanced Learning – Benefints and Didactic Challenges in a Language and Communication Course for Adult Immigrants (Kari Mari Jonsmoen m.fl. fra Norge): Jonsmoen presenterte et studietilbud (Language and communication for education and work) som har blitt etablert i Norge for utlendinger som har gjennomført nivå 3 i norsk (og således formelt sett er kvalifisert til å studere/jobbe i Norge), men som likevel føler at de mangler språkkunnskapene de trenger for å fungere i det norske arbeidslivet. Emnet var organisert som en blanding mellom nett og fysiske samlinger. På nettet fikk studentene trening i språkferdigheter blant annet gjennom å presentere seg selv (noe som også er essensielt å kunne i arbeidslivet/når man søker jobb). Studentene brukte både blogg og digitale fortellinger på nett i sitt arbeid med det norske språket mellom samlingene. Undersøkelsen omfattet også de ansatte som ble satt til å undervise i dette emnet. De ansatte hadde ikke brukt særlig mye IKT i undervisningen tidligere, og undersøkelsen viste at de var lunkne til å bruke dette. Jeg synes å huske at de ansatte sa at de heller ville ha hatt flere fysiske samlinger med studentene enn å bruke tid på nettet. Studentene derimot var mer positive til bruk av IKT i mellom de fysiske samlingene.

4. Podcasting – closing gaps between learning and technology (Cristina A. Aguiar fra Portugal): I dette foredraget fikk vi høre om bruk av podcast i et emne i genetikk og evolusjon ved Universidade do Monho. (Her ble det også referert til en artikkel: Taxonomy of Podcast and its application to higher education (2009)  av Carvalho et al. som det kanskje kan være verdt å sjekke ut…) Det undersøkelsen viste var at studentene skilte mellom bruk av PC og telefon. PC ble brukt til studier og jobb, mens telefonen ble brukt til underholdning og fritidsaktiviteter. Man skulle kanskje tro at studentene ville benytte seg av den friheten som podcast legger opp til, nemlig at du kan lytte/se/studere når som helst, hvor som helst, ikke ble benyttet. Studentene lyttet til podcastene via PC, og de gjorde ikke noe annet samtidig. Studentene var i all hovedsak positive til bruk av podcast i undervisninga.

Om kvelden var det omvisning og middag i portvinshuset Ferreira:

Her ligger altså portvinen og godgjør seg…

Helene H, Anja og Helene N i Ferreira-kjelleren

Konferansemiddag 1

Konferansemiddag 2

EDEN 2012 6.-7. juni

EDEN er en forkortelse for European Distance and e-learning network. I følge EDENs webside er formålet med nettverket: «to share knowledge and improve understanding amongst professionals in distance and e-learning and to promote policy and practice across the whole of Europe and beyond«. EDEN ble opprettet i 1991, og har siden den gang hatt årlige møter/konferanser rundt om i Europa. I år var den årlige konferansen i Porto (Portugal). KOSEN-delegasjonen dro til EDEN for å få inspirasjon og nyttige tips til hvordan vi skal lage et best mulig nettstudium, samt knytte kontakter innenfor fagfeltet e-læring og nettundervisning. Årets tema for konferansen var «Open learning generations – closing the gap from generation «Y» to the mature lifelong learners«. Det var over 150 presentasjoner i løpet av konferansen, og det som følger i resten av denne bloggen er (i grove trekk) de presentasjonene som jeg fikk med meg.

ONSDAG 6. JUNI:
En behagelig konferansedag: registering og «Welcome Cocktail»…

Helene H, Anja og Helene N

TORSDAG 7. JUNI
Sesjon A Learner Characteristics, Needs and Perceptions:
1. Learner Characteristics in Online Distance Education ( Joachim Stöter m.fl. fra Tyskland): Nettstudentene har tradisjonelt sett vært karakterisert som NTS (non-traditional student) fordi de ikke «ligner» på de tradisjonelle studentene når det gjelder en del karakteristikker. NTS karakteriseres ved at de er eldre enn de tradisjonelle studentene, de har ofte familie, de studerer deltid og jobber ofte ved siden av. I tillegg har de ofte yrkeserfaring. (Disse karakteristikkene har, eller bør ha, innvirkning på hvordan nettundervisningen foregår.) Den tradisjonelle studenten, på sin side, er ofte ganske ung, har ikke familieforpliktelser, er fulltidsstudent og har lite yrkeserfaring. MEN nyere undersøkelser viser at de «tradisjonelle» studentene ligner mer og mer på de ikke-tradisjonelle studentene (NTS) mht. disse karakteristikkene. Hovedbudskapet i foredraget var at den kunnskapen og de nettstudiene vi utvikler, vil være særdeles nyttig OGSÅ for å ta vare på de kommende generasjoner av «tradisjonelle» studenter (som vil være mer og mer NTS). Og så avslutter jeg med avslutningen fra foredraget: «flexible learning (online distance learning) are KEY to Lifelong Learning«.

2. Students’ and Teachers’ Perceptions of an Innovative Blended Learning Environment – Case Porvoo Campus (Kitte Marttinen m.fl. fra Finland): Her fikk vi en presentasjon av en moderne høyskole i Finland. I følge foredragsholderen ble ideene omkring problembasert læring og bruk av IKT i læring og undervisning inkludert allerede i byggefasen av Porvoo Campus. De har også utviklet et eget LMS som heter LeaP som var skreddersydd for oppfølging av prosjekter og elever på Porvoo.

3. Perceptions of Progress: Learning Analytics and social learning behaviours (Deborah Everhart fra USA): Jeg kjenner ikke til den norske termen for «learning analytics», men la oss kalle det «læreanalyse». Poenget er at «læreanalyse» inkluderer et arsenal av ulike IKT-verktøy som kan «måle» hvorvidt DU som student holder oppe arbeidsmengden og innsatsen som skal til, i det studiet som du holder på med (RescueTime, Check my Activity). Dette gjør studentene mer bevisst på hvordan de ligger an i studiene sine, slik at eksamen ikke kommer som julekvelden på kjerringa. Everhart sa også  «læreanalyse-verktøyene» kan kombineres med ulike «belønningssystemer» (goal-oriented visualisation) blant annet vha. Mozilla Open Badges, noe som kunne virke motiverende på en del studenter. Selv om man i utgangspunktet tror at læreanalyse og ulike belønningssystemer for «utførte oppgaver», så mente Everhart at det også kunne brukes for å utvikle samarbeid mellom elever/studenter, dvs. at man registerer og belønner samarbeid.

Sesjon B Learner Characteristics, Needs and Perceptions:
I utgangspunktet var det 4 foredrag, men bare to foredragsholdere møtte opp, og det var kanskje de som IKKE var så interessante….
1. Designing Sustainable Online Education Environments: A Department Perspective (Tor Söderström m.fl. fra Sverige): Foredraget var en gjennomgang av hvordan universitetet i Umeå fra 2005 til 2010 har bygd ut nettstudiene sine fra ett til «a battery of online courses». Hovedpoenget i presentasjonen var at det har IKKE vært lett, men at suksessfaktoren har vært at de har utviklet sitt eget LMS i Moodle. (Men jeg tror ikke NTNU ville like at vi i KOSEN skippet it’s learning, og laget vårt eget LMS, gitt….)

2. Readiness of Students to use mobile technologies for learning at Eurasian National University (Daniyar Sapargaliyey fra Kasakhstan): Artig å høre hvordan det står til med mobilbruken hos studenter i Kasakhstan 🙂 Visste du at bare 5 % av studentene i Kasakhstan har smart-telefoner? Og BlueTooth er mer vanlig å bruke en Wi-Fi? Ikke? Vel, nå vet du det! Studentene er interessert i å få diverse studierelaterte ting på mobilen, men problemet er at de ansatte ved  Eurasian National University IKKE har noen som helst interesse av å bruke mobil i undervisninga.

Sesjon C WORKSHOP
How can We Move Beyond Recorded Lectures (Sylvia Moes; Nederland og Clive Young; England): I løpet av denne workshop-en  fikk vi presentert mange ulike typer av nettundervisning, og så skulle vi i grupper prøve å inkorporere disse i et undervisningsopplegg som vi hadde valgt selv.

(Bakhodene til) Anja og Heidi i gruppearbeidet med å lage undervisningsopplegg for en ekskursjon til Roma for nettstudenter.

I tillegg fikk vi vite om et prosjekt som heter Rec:all (Recording and Augmenting Lectures for Learning) som er et: «transnational learning technology project that aims to research how lectures are currently being captured and used; to suggest learning designs for flexible and off-campus delivery; to review technical, pedagogical and legal issues and to produce practical guidelines to help teachers. (min utheving)». Prosjektet skal gå fram til 2013, og målet er (som uthevet over) å utvikle praktiske tips som skal hjelpe den enkelte lærer å bruke de ulike verktøyene som finnes for å lage fjernundervisningsopplegg. Jeg gleder meg til disse «practical guidelines» dukker opp på Rec:alls hjemmesider. Videre fikk vi en presentasjon av 10 ulike undervisning/læringsmetoder som kan brukes i fjernundervisning:

  • Weblecture (forelesning på nett)
  • Slidecast (kun lyd & f.eks. PowerPoint)
  • Studiobased Knowledge Clip (lyd, f.eks. PowerPoint og foreleser)
  • Screencast (mest brukt for å vise hvordan program o.l. virker. Camtasia brukes ofte til dette)
  • Enriched lecture (som Studiobased Knowledge Clip, men i tillegg er det lagt inn lenker)
  • Social tagging (studentene kan legge inn kommentarer på presentasjonen/forelesningen. VoiceThread kan brukes til dette.)
  • Enriched Lecture with task (forelesninger med innebygde oppgaver. MediaSite kan brukes.)
  • Tutorial (litt det samme som ScreenCast bortsett fra at denne er en slags liten videoforelesningssnutt.)
  • Webinar (som et seminar bortsett fra at det foregår på nett)
  • Virtual Classroom (undervisningen foregår «live»

Det blir interessant å følge med på hva som dukker opp på Rec:alls websider etter hvert!