KOSENS presentasjon på EDEN 2013

Reklamer

Video av vår presentasjon på NUVs høstkonferanse 17.-18. sept

I og med at alle foredragene på NUVs høstkonferanse ble filmet, kan dere se vår presentasjon av KOSEN-prosjektet her som video!

Pangstart for KOSEN høst 2012

Da er sommerferien over for denne gang, og KOSEN-arbeidet er i gang for fullt. Vi startet allerede 6. august med det siste av de faglige seminarene hvor Tor Anders Åfarli presenterte den siste bolken av det språkfaglige innholdet. Øvrig medvirkende var: Helene Hauge, Heidi Brøseth og Kristin M. Eide.

Det har vært litt vanskelig å komme seg inn i varmen hos Multimediesenteret i år. (Det er sikkert flere ved NTNU som har oppdaget videoforelesningens mange fordeler…) Men hvis alt går etter booking-skjemaet, så vil forelesningene til SPRÅK6200 bli tilgjengelig for studentene i suksessiv og riktig tid utover i semesteret.

KOSEN har også mast seg med på Norgesuniversitetets høstkonferanse. Der tar vi sikte på å presentere det vi mener er de viktigste resultatene fra KOSEN-prosjektet (så langt).

I dagene framover skal vi organisere og planlegge samling for studentene på SPRÅK6200. Samlingen skal finne sted 30.-31. august.

Dessverre har ikke søkertallene til SPRÅK6200 vært så bra som vi kanskje håpet på, men vi satser på at nettundervisning er et marked i vekst, og at det etter hvert vil bli mer etterspørsel etter fordypningsemner på nett.