KOSEN-spinn-off

Når man har hatt anledning til  å tukle med pedagogisk bruk av IKT i KOSEN-prosjektet,  får man etter hvert en ustyrtelig lyst til å utsette campus-studentene for undervisningsopplegg basert på idéer som har dukket opp underveis i prosjektet. Derfor bestemte jeg meg for at jeg skulle teste ut SRS i et av emnene som jeg skulle undervise våren 2013. I tillegg fikk studentene tilgang til en del selvtester som jeg hadde laget i itslearning .

Ca. midt i semesteret hadde jeg møte med referansegruppa hvor det kom fram at studentene var litt delt mht. om det var vel anvendt tid å gå gjennom leksa som de hadde fått uka før. Ofte gikk det 20-30 minutter av forelesninga til denne gjennomgangen, noe som ofte førte til at vi kom på etterskudd, og jeg ble ikke ferdig med å gå gjennom dagens kapittel. I den forbindelse kom jeg på at det kanskje hadde vært en idé å lage løsningsforslag som en videosnutt på SmartBoard-en, slik at studentene kunne se løsningsforslaget FØR de kom på forelesning. Da ville vi ikke bruke så lang tid på gjennomgang av leksa.

Nå må det sies i samme åndedrag at 80 % av forelesningene mine foregikk med tavle + kritt samt A4-støtteark, men i tillegg inkorporerte jeg altså: 1) uregelmessig bruk av SRS og 2) selvtester i itslearning. I tillegg sjekket jeg om referansegruppa likte idéen med løsningsforslag i form av videofilm; noe de applauderte.

Studentene på dette emnet var altså mine prøvekaniner, og jeg skulle bruke erfaringene fra dette emnet til å koke sammen noe smart til neste gang jeg skulle undervise det samme emnet. Derfor var overraskelsen EKSTREMT stor da jeg ble lurt av studentene til å tro at jeg skulle møte noen av dem for å snakke om referansegrupper, men fikk i stedet prisen Den gylne gulrot: «Årets beste underviser studieåret 2012/2013, Det humanistiske fakultetet«! I motsetning til meg var Universitetsavisa informert, og dekket begivenheten, som du kan lese om her: Tenker nytt om undervisning. Prisen blir formelt delt ut på fakultetets oppstartsarrangement HUMSTART 14. august 2013. Og «premien» er at jeg får lov til å holde en presentasjon for alle studentene 🙂

Heidi_Br_seth_skj_nne_5557c

I kjølvannet av prisen fikk jeg forespørsel om å snakke både på Seminar om utdanningskvalitet og undervisningsmetoder i regi av Framtidens IKT-studier (FRIKT-programmet), og Fagdag om undervisningsteknologi ved NTNU (TekPed2013). Universitetsavisa var også på TekPed2013, og laget reportasjen «Gløder for variert undervisning«. I tillegg ble presentasjonene ved TekPed2013 filmet, og her er det mulig å se min presentasjon «3 eksempler på hvordan man kan bruke teknologi i undervisning«. Videre ble jeg forespurt, og sa ja, til å holde en presentasjon om utdanning på Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap sitt internseminar. Så nå har jeg spredt det glade SRS-budskap på mange arenaer!

~skrevet av Heidi Brøseth~

Reklamer

Filformat, filming, mediasite og podcast

I denne uka har vi lært oss litt av hvert når det gjelder tekniske finurligheter.

For det første har vi lært at videoer som blir filmet i Mediasite-format ikke kan konverteres til podcaster i ettertid. Det betyr at alle som skal filme for podcasting ved MMS først signere DETTE skjemaet.  Hvis skjemaet ikke er signert før filming, så har podcast-toget gått. Heldigvis oppdaget vi dette rett etter at de to første videoene ble filmet. Uheldigvis må Tor Åfarli filme sine to første forelesninger på nytt dersom vi skal få dem podcastet. Heldigvis har Tor sagt seg villig til å gjøre dette seinere i semesteret.

Det andre vi har lært denne uka er at bestillinger, som man sender til et multimediesenter, ikke nødvendigvis blir lest så grundig… I går ble det oppdaget at vår bestilling som gjaldt filming av opplæring i SmartBoard, ikke var tatt høyde for hos Multimediesenteret. De hadde rett og slett ingen SmartBoard i studio. Og ettersom vi skulle filme for podcasting, som «krever utrolig mye utstyr», kunne de heller ikke ta med seg filmutstyret sitt ut til en SmartBoard et annet sted. Ettersom vi skulle filme dagen etter (dvs. i dag), skulle de prøve å skaffe en SmartBoard i løpet av dagen, men det lot seg ikke gjøre. Knut Bjørkli fra HiST mente at Smart Podium, som de hadde på Multimediesenteret, var et OK alternativ. Smart Podium er i følge Knut en «mini-SMART Board» som virker på essensielt samme måte, i hvert fall med tanke på bruken av SMART Notebook. Og ettersom Knut er vår ekspert på SmartBoard og SmartNotebook, stoler vi på ham.

Videre har vi lært at videoer som skal vise hva som skjer på en skjerm, f.eks. når Knut skal vise hva som foregår på Smart Podium, så er ikke mediasite-filer et bra format. Videoer som viser skjerm (og ikke f.eks. PowerPoint) gjør seg absolutt best i podcast-format. Ja, faktisk er det slik, i følge Multimediesenteret, at videoene som viser ting som skjer på skjerm, vil bli dårlige i mediasite at vi kommer til å få klager fra studentene dersom vi publiserer dem der. Her er det altså bare podcast-format som gjelder…. Og når ekspertisen sier at vi ikke bør publisere videoene til Knut i mediasite, men heller legge dem ut som podcast, så hører vi på dem. I følge MMS ville detet ikke ha noen konsekvenser for studentene. Det eneste vi må gjøre studentene oppmerksomme på, er at Knuts forelesninger bare finnes som podcast (og ikke i mediasite), mens de andre videoene finnes som både mediasite og podcast. Og grunnen er som nevnt at kvalitetet ville blitt for dårlig i mediasite.