Presentasjon på EDEN2013

Accepted paper

Da har vi fått beskjed om at vårt paper «I enjoyed Using SRS in the Class Room» – A research study of Student Response System in Norwegian Classes and in Further Education of Language Teachers in Norway» er akseptert. Vi skal altså holde presentasjon på EDEN 2013 i Oslo!!!

Reklamer

SPRÅK6200

Hva skjedde egentlig på SPRÅK6200 etter den frivillige samlingen med studentene i Trondheim 30.-31. august 2012?

Den korte versjonen er at alle studentene gjennomførte studiet, og bestod eksamen. I og med at dette var første gang vi gjennomførte studiet, var vi spente på tilbakemeldingene fra studentene. Vi vil ikke presentere detaljer fra studentenes evaluering her, men vi kan trygt hevde at evalueringen fra studentene var svært positiv. Vi fikk også en del kommentarer fra studentene som dreide seg om justeringer som vi bør gjøre neste gang emnet skal tilbys (H2013). Slike tilbakemeldinger er selvfølgelig gull verdt for oss!

Men det var ikke bare studentene på SPRÅK6200 som lærte mye underveis i studiet. Vi faglærerne på emnet lærte også mye fra studentenes innleveringer og kommentarer. SPRÅK6200 hadde 4 obligatoriske oppgaver i løpet av studiet; noen oppgaver var språkvitenskapelig vinklet, mens andre var mer praksisnære, dvs. at lærerne skulle lage og teste et undervisningsopplegg. De idéene og refleksjoene som lærerne gjorde seg i forbindelse med disse oppgavene, var lærerik lesning. En av de obligatoriske oppgavene var bl.a. at de skulle skrive et blogginnlegg om SRS, og kommentere på de andre studentenes blogginnlegg. Studentbloggen finner du her: SPRÅK OG PEDAGOGISK BRUK AV IKT-VERKTØY.

Nå gleder vi oss til å gjennomføre emnet H2013. Med litt bedre markedsføring satser vi på at vi får litt flere studenter til å ta emnet vårt, også. I tillegg er det betryggende å vite at det emnet som vi tilbyr, oppleves som nyttig. lærerikt og faglig utfordrende!

Innspilling av videoforelesninger

Onsdag 10. oktober skulle jeg spille inn videoforelesninger i Multimediesenteret, og her er noen av de refleksjonene jeg gjorde meg i etterkant av den opplevelsen.

Jeg har tidligere spilt inn videoforelesninger i et mindre studio, og da var det montert en skjerm som viste det som sto på PowerPoint-en min, ved siden av kameraet. I det studioet jeg var i nå, som var mye større (plass til 30 tilhørere), var det ganske laaaangt bort til kameraet og (derfor?) ingen skjerm jeg kunne se på når jeg løftet blikket. Dette førte til at jeg så mye mer NED på PC-skjermen foran meg…Jeg antar at dette fører til at jeg oppleves som ganske introvert og mindre engasjert, i og med at jeg står med blikket vendt mot min egen PC-skjerm store deler av tiden. Lærdom: de fysiske omgivelsene i studioet har ganske stor påvirkning på hvordan sluttresultatet blir. Å ha en skjerm ved siden av kameraet er gull verdt. Unngå store innspillingslokaler med mindre du kan fylle dem med tilhørere 🙂 (Grunnen til at jeg endte opp i et stort studio, var for øvrig at MMS holder på å flytte, slik at de er i gang med å demontere det «lille» studioet sitt.)

Vi bruker å anbefale studentene å unngå skippertaksmetoden, og det samme kan sies å gjelde for innspilling av videoforelesninger. Jeg hadde booket tid fra 11 til 15, og skulle gjøre unna ALLE videoforelesningene i en smell. Multimediesenteret anbefaler jo at man heller tar mindre bolker, og deler opp innspillinga over flere dager, men jeg tenkte at det var mer «praktisk» å gjøre alle på en gang, så slapp jeg å dra til Gløshaugen flere ganger. (Det tar jo tross alt 10 minutter å kjøre dit….) Dette resulterte i problemer med halsen og konsentrasjonsproblemer på de siste forelesningene. Jeg har dermed lært «the hard way» at 3-3,5 timer med innspilling av forelesninger IKKE gir et bra resultat, og jeg skal aldri mer holde på i mer enn 1,5 timer sammenhengende. Da er det faktisk mye bedre å ta den ekstra kjøreturen til MMS.

Jeg snakker ikke akkurat sakte til vanlig, og stilt foran en kamera gikk talehastigheten opp til nye høyder. I følge Magnus på MMS var dette ganske normalt. Likevel kan det være lurt å være litt bevisst dette «gjenganger»-problemet fra starten av. Fordi jeg hadde startet første forelesning i et ganske raskt taletempo, føltes det som om jeg snakket i sirupfart i den neste, da jeg prøvde å snakke litt saktere. Antakeligvis hadde jeg normal hastighet da, men jeg ble stressa fordi jeg følte at det gikk for sakte. På slutten av «maraton»-innspillinga gikk talehastigheten opp igjen fordi jeg ville bli ferdig. Og på det tidspunktet var jeg også rimelig sliten i topplokket etter mange timer foran kameraet. Det førte til at munnen snakket uten at hjernen hang med, dvs. mye gjentakelser og fomling med ord på slutten.

Å spille inn videoforelesninger er ikke noe jeg hadde gleda meg til. Det er mye mer «press» når du vet at det du sier blir dokumentert. En vanlig forelesning er flyktig, og hvis man sier noe feil eller noe tull da, så forsvinner det inn i glemselen. En videoforelesninger derimot er der for «alltid». Derfor hadde jeg brukt utrolig mye tid på å forberede meg, og nærmest skrevet manus til alle lysbildene. Alt forarbeidet kan ikke sies å ha vært forgjeves, men det er nok en del poeng som ikke ble med. Neste gang vil jeg bruke de siste dagene til å bare notere de viktigste stikkordene og poengene på lysbildene. Når man ser ned på et ark med tettskreven tekst knyttet til hvert lysbilde, blir det vanskelig å plukke ut de aller viktigste punktene på stående fot.

Men da er jeg altså ferdig (hurra!) med mine videoforelesninger i SPRÅK6200. Resultatet kan du se og bedømme selv her.

KOSEN på Norgesuniversitetets høstkonferanse 17.-18. sept. 2012

KOSEN er på Norgesuniversitetets høstkonferanse, og her finner du årets konferanseprogram. Vi har hatt en innholdsrik dag i dag, 17. september, og vi vil komme tilbake til flere detaljer rundt det vi har sett, hørt og opplevd i dag. Men i mens vil vi presentere dette stemningsbildet fra konferansemiddagen på Ølhallen 🙂

KOS1ISBJØRN: Helene Norbeck, Helene Hauge, Heidi Brøseth

«Historisk tilbakeblikk»: Faglig innhold og booking hos MMS – del 2

  • 21. mai hadde vi vårsemesterets siste presentasjon i seminarrekken hvor vi faglærerne i det nye nettstudiet har presentert det faglige innholdet for hverandre. Godt å være (nesten) ferdige med den biten; vi mangler bare en liten gjennomgang som vi skal ha helt i starten av august. Nå er det bare å ringe MMS og booke innspillingstid.
  • 22. mai: «Iiiiiik! MMS er fullbooket fram til høsten!!!» Men så ble vi enige om å ikke ha panikk og at det faktisk er tidsnok å spille inn videoforelesningene i begynnelsen av høstsemesteret. Undervisninga i nettemnet starter ikke før uke 35-36 uansett. Goood tid
  • Begynnelsen av juni: MMS har åpnet for booking, og vi regner med å ha alle reservasjonene for innspilling klare før vi tar ferie i juli.

«Historisk tilbakeblikk» fra 15. juni tilbake til 30. april: del 1

Ja, da har jeg i hvert fall lært at «skrive blogg» ikke bør opptre i samme setning som «gjør jeg i morgen». PLUTSELIG har det gått en måned uten at det har blitt notert ned et eneste ord om KOSEN-prosjektets liv og leven. Den litt mangelfulle oppfølgingen av bloggen kommer vel at at jeg alltid tror at: «I morgen vil jeg helt sikkert finne den gode, snertne eller kloke formuleringen; i dag går det liksom så trått….» Og når man har tenkt det mange nok ganger, så har det gått en måned, gitt… Men altså:

  1. skriving går ofte litt trått (i hvert fall i starten), så det blir ikke bedre av å vente til i morgen.
  2. poenget med bloggen var vel nettopp at det ikke NØDVENDIGVIS skulle være så himla velformulert
  3. det er mye enklere å huske hva som skjedde når, dersom man skriver litt etter hvert (selv om det bare er noen få stikkord!) enn om man skal skrive seg tilbake 1 måned i tid.

Men det er vel bare å sette i gang…

Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL 2012)

ONSDAG 9. MAI: NKUL skryter på sine hjemmesider av at den er «den største og viktigste konferansen innenfor sitt fagfelt  i Norge«: i år var det  enn 1030 påmeldte, og det var et tettpakket program med mye forskjellige tema; utdanningspolitikk, rammebetingelser for infrastruktur, digitale læringsressurser, digital kompetanse, skoleledelse og smarte app-er (for å sitere Morten Søby, avdelingsdirektør i Senter for IKT i utdanningen). Ved åpningen av NKUL 2012 fikk vi innlegg av NTNUs prorektor for utdanning og læringskvalitet; Berit Kjeldstad, og deretter Trine Skei Grande (kanskje mest kjent som leder for Venstre). Deres innlegg kan du se her. (Berit Kjeldstads innlegg starter 09:34 ut i videoen, mens Trine Skei Grande starter 16:44 ut i videoen.)

Seinere på dagen Wilhelm Egeland om digital studieteknikk. Han presenterte ulike digitale verktøy og hva de kunne brukes til. Hovedpoenget hans var at man må være bevisst på hva de ulike verktøyene egner seg til. I utgangspunktet er det ingen grunnleggende forskjeller mellom et digitalt tankekart og et tankekart på et papir. Men fordelen med digitale tankekart (og andre IKT-verktøy som man kan bruke i studieteknikk) er at de kan DELES med andre elever. I tillegg til digitale tankekart (https://bubbl.us/) presenterte Egeland redigering av multimedia, blogg, visualisering (f.eks. ved bruk av http://sketchup.google.com/), kilder/kildekritikk som mulige verktøy i digital studieteknikk. Hele presentasjonen om digital studieteknikk finner du her.

Første dag av NKUL ble avsluttet med Sylfest Lomheim som snakket om «Det levande ordet». (Du kan se hele innlegget ved å klikke på lenken.)

TORSDAG 10. MAI: startet med en debatt: «IKT i norsk skole – hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi oss dit?». Debatanter var Rune Mathisen (lektor i vgs skole), Sindre Røsvik (kommunalsjef i Giske kommune), Høyre-politiker Elisabeth Aspaker, statssekretær Elisabeth Dahle, Heidi Arnesen Austlid (IKT Norge) og en studentrepresentant fra vgs. som jeg har glemt navnet på. (Sånn går det når man venter for lenge med å skrive blogg). Hovedpoenger var denne plenumsdiskusjonen var at det fremdeles er ildsjelene som driver framover den pedagogiske bruken av IKT i skoleverket og Norge har INGEN nasjonal plan for hvordan IKT i skolen skal implementeres slik at den grunnleggende ferdigheten i IKT hos alle elever er oppnåelig. Den eneste planen som eksisterer er hvordan forvaltning, byråkratiet og administrasjonen i Norge skal implementere bruk av IKT, men i denne planen står det ikke et ord om IKT og skole. Med andre ord var de fleste kritiske til hvordan politikerne «satser» på IKT i skolen. Videre ble det kommentert at dagens sluttevaluering (eksamen) er en kjempebremsekloss fordi sluttevalueringen er ikke slik at elevene får vist sin digitale kompetanse på noen som helst måte. (Dette er bare noen av poengene som jeg har notert med på mitt analoge kladdark fra diskusjonen).

Seinere på dagen hadde Axel Strømme sin presentasjon om SRS: Respons og vurdering – fra papir til mobil. Presentasjonen var veldig god, og jeg synes Axel ga en fin introduksjon til hva SRS er, og hva det kan brukes til. I tillegg kjørte han en «live» SRS-sekvens i presentasjonen, noe som var veldig gøy å være med på (selv om jeg har gjort det før :-). Denne presentasjonen kan godt brukes som en «krasj-kurs»-intro til hva SRS-en er for noe.

Til slutt snakket Barbara Watson om IKT-støttet vurdering for læring; en presentasjon jeg ikke fikk med meg, men det gjør jo ingen ting så lenge den finnes tilgjengelig som video, slik at jeg kan se den fra mitt eget kontor når jeg vil. (Watsons innlegg starter 03:28 ut i videoen)

FREDAG 11. MAI: Det foredraget som kanskje festet seg best i hukommelsen min hadde tittelen «Digitale innfødte – finnes de?». (Her anbefaler jeg at du ser hele presentasjonen selv). Presentasjonen ble holdt av Jørund Høie Skaug, Ove E. Hatlevik og Geir Ottestad fra Senter for IKT i utdanningen. Dersom du ikke har tid til å se hele presentasjonen (44 min.), så kan jeg røpe at Jørund & co mente at de kunne slå beina under myten «digitale innfødte». De mente at dagens unge kan mye når det gjelder å bruke IKT som underholdningsverktøy (altså konsum), men når det gjelder å bruke IKT effektivt til læring, eller vite noe om opphavsrett/kildekritikk etc (som også burde være kjennetegn på en «digital innfødt»), så står det skremmende dårlig til hos dagens ungdommer.

Seinere fikk vi innblikk i hvordan Ipad har vært brukt og hvordan det har fungert ved Svarholt skole. Presentasjonen Ipad Case ble holdt av lærer Cicilie Mørk.

Videre kom Arne Krokan som snakket om «smart læring». Det finnes ingen video av dette foredraget, dessverre, men  Arne har lagt ut presentasjonen sin fra NKUL på Slideshare. Du finner også  en beskrivelse av foredraget «Smart læring – hvordan det digitale endrer læring» her. (Arne kommer med ny bok i august om dette temaet; fint å få reklamert for den på NKUL ;-))

Avslutningen av NKUL 2012 var en presentasjon av «Rediscovery in the classrom» med Roy Kjærstad og Chris Thompson som snakket om «et digitalt temabasert undervisningsopplegg med fokus på verdier, ansvar og muligheter, […]» og musikk var hovedingrediensen i dette undervisningsopplegget. Her er det heller ingen video, men du kan lese mer om Rediscovery in the classrom her.

Puh, da er jeg ferdig med å rapportere fra KOSEN på årets NKUL.

KOSEN-emnet er lansert på NTNU VIDERE

Jo-ho! Stor dag for KOSEN-prosjektet! NTNU VIDERE har lansert websiden hvor man kan søke på det nye emnet vårt:

Sammenliknende språkanalyse i engelsk og norsk

KOSEN skal på NKUL

Da er KOSEN påmeldt årets NKUL! Mye spennende på programmet, men for KOSEN er nok presentasjonene «Interaktive tavler» av Gunstein Egeberg og «Respons og vurdering – fra papir til mobil» av Axel Strømme  spesielt interessante.

10. april: Gjennomgang av undervisningopplegg

Vi i den faglige gruppa hatt gjennomgang av undervisningsopplegget som Tor har fått ansvaret for. Tor presenterte det han hadde tenkt å fokusere på i forelesningene sine, og vi andre kom med kommentarer og innspill. Vi var enige om at denne uformelle gjennomgangen av forelesninger for hverandre er veldig nyttig.

Kort oppsummering av jobbseminaret på Åre

Et vellykket jobbseminar er over. I løpet av oppholdet har vi fått konkretisert faglig og didaktisk innhold i det nye emnet ”Sammenlignende språkstudie i norsk og engelsk med bruk av digitale verktøy i klasserommet». Vi har registrert elevenes besvarelser og skrevet en oppsummering fra siste SRS utprøving som ble gjort 23. mars ved Byåsen videregående skole.  Vi har dessuten utformet et nytt spørreskjema til observasjon 2 i klasserommet. I tillegg har vi skrevet forslag til utlysningstekst som NTNU Videre skal bruke til emnets nettsider.

Som Helene Hauge sier, av og til er det godt å jobbe et annet sted enn på kontoret, – da får man tid til å tenke ferdig de gode tankene og jobbe uavbrutt med stoffet. Vi kan konkludere med at  disse to dagene har vært en god investering for prosjektet.