Presentasjon på EDEN2013

Accepted paper

Da har vi fått beskjed om at vårt paper «I enjoyed Using SRS in the Class Room» – A research study of Student Response System in Norwegian Classes and in Further Education of Language Teachers in Norway» er akseptert. Vi skal altså holde presentasjon på EDEN 2013 i Oslo!!!

Reklamer